Teologia:metodistinen

  Tieteen termipankista

  metodistinen

  metodistinen
  Määritelmä

  1) John Wesleyn 1700-luvulla perustamaa uskonnollista liikettä seuraava tai

  2) edellisen aatemaailmaan liittyvä
  Selite

  Metodistinen kristillisyys syntyi 1700-luvulla Englannissa ja levisi nopeasti myös Pohjois-Amerikkaan. Sen perustaja John Wesley vaikutti pitkään Englannin valtiokirkossa eikä metodisteja missään vaiheessa varsinaisesti erotettu anglikanismin piiristä. Vasta Wesleyn kuoleman (1791) jälkeen liike eriytyi omaksi kirkkokunnaksi. Metodismi korostaa omakohtaista kääntymystä, aktiivista pyhityselämää ja voimakasta lähetystyötä. Kirkkokunnalla ei ole varsinaisia omia uskontunnustuksia, mutta se on muokannut käyttöönsä Englannin kirkon ja reformoidun perinteen oppitekstejä.

  Termi ”metodismi” on alun perin pilkkanimenä viitannut liikkeen pyhityselämään kuuluviin säännönmukaisiin rukouksiin ja hyväntekeväisyyden muotoihin. Säännöllisen hartaudenharjoituksen vuoksi metodismilla on läheisiä yhteyksiä luterilaiseen pietismiin, kalvinistiseen puritanismiin ja muihin valistusajan yksilöllisen herätyskristillisyyden muotoihin. Laajennuttuaan metodismista tuli henkilökohtaisuutta korostavan protestanttisen uskon ja elämäntavan edustaja.

  Englanninkielisessä maailmassa metodismi on pitkään ollut eräs suurimpia protestanttisia kirkkokuntia. Myös Aasiassa ja Afrikassa se on merkittävä. Historiansa ja oppitaustansa vuoksi metodistit ovat olleet aktiivisia ekumeenisessa liikkeessä, ja metodistit ovat myös pyrkineet yhdistymään toisten kirkkoperinteiden kanssa. Kalvinistisesta teologiasta metodismia erottaa tietynlainen vapaan tahdon myöntäminen (ns. arminiolaisuus) ja ennaltamääräämisopin kiistäminen. Monissa metodistikirkoissa on piispan virka ja anglikanismia lähellä oleva ehtoolliskäsitys. Metodistit ovat solmineet paljon yhteistyösopimuksia myös luterilaisten kanssa, muun muassa Suomessa.

  Erikieliset vastineet

  Methodistenglanti (English)
  methodistischsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Metso&Ryökäs2005, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:metodistinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:metodistinen.)