Teologia:luterilainen

  Tieteen termipankista

  luterilainen

  luterilainen
  Määritelmä

  1) Martti Lutherin 1500-luvun reformaatioliikettä seuraava tai

  2) edellisen aatemaailmaan liittyvä
  Selite

  Reformaatioliikkeen perustajan Martti Lutherin mukaan on nimetty myös häntä lähinnä oleva kirkkokunta. Saksalaisella kielialueella luterilaisia kuitenkin kutsutaan yleisesti evankelisiksi, ja esimerkiksi Ruotsin luterilainen kirkko on nimetty vain kansakunnan mukaan (Svenska kyrkan). Tyypillisesti luterilaisen kirkon nimessä on yhdyssana evankelis-luterilainen, joka korostaa luterilaisuuden lisäksi yleistä kuulumista reformaation kirkkohin (protestantit, evankeliset).

  Luterilaisen kirkkokunnan opillista itseymmärrystä määrittävät 1500-luvun jälkipuoliskolla lopullisen asunsa saaneet Tunnustuskirjat. Ne keskittyvät usein kuvaamaan eroja roomalaiskatoliseen ja reformoituun perinteeseen ja jättävät tästä syystä kaikille yhteiset opit varsin niukalle huomiolle. Tärkeimpiä tunnustuskirjoja ovat Augsburgin tunnustus (1530) ja Lutherin Vähä Katekismus (1529), jotka hyväksytään kaikissa luterilaisissa kirkoissa. Muiden tunnustuskirjojen asemassa on jonkin verran vaihtelua. Osan Lutherin omista kirjoista (esim. juutalaiskirjoitukset) nykyluterilaisuus hylkää.

  Luterilaisuuden ulkoisena tunnusmerkkinä on kansankielisen Raamatun käyttö ja siitä saarnaaminen. Kirkon toimituksista kasteella ja ehtoollisella on sakramentin asema. Pappeutta ei pidetä sakramenttina, mutta sillä katsotaan olevan jonkinlainen Jumalan asetus. Luterilaisuus korostaa myös kaikkien kristittyjen yleistä pappeutta, jonka nojalla maallikot voivat seurakunnassa olla erilaisisssa luottamustehtävissä. Hyvin monissa luterilaisissa kirkoissa on myös piispanvirka, mutta tässä suhteessa on vaihtelua luterilaisuuden sisällä.

  Luterilaisuus on kirkkohistoriassa liittynyt aivan tiettyihin kansallisuuksiin, erityisesti Saksaan ja Pohjoismaihin. Nykypäivänä suurimpia ja kasvavia luterilaisia kirkkoja on myös Afrikassa, erityisesti Etiopiassa, Tansaniassa ja Madagaskarilla. Luterilaisten kirkkojen maltillinen enemmistö kuuluu Luterilaiseen maailmanliittoon. Jyrkempi vähemmistö on ryhmittynyt amerikkalaisen Missouri-synodin ympärille. Suomessa Luther-säätiö ja eräät herätysliikkeet pitävät yhteyksiä Missouri-synodiin, kun taas evankelis-luterilainen kirkko osallistuu aktiivisesti Luterilaisen maailmanliiton toimintaan.

   

  Erikieliset vastineet

  Lutheranenglanti (English)
  lutherischsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  GritschE2002, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 18.4.2024: Teologia:luterilainen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:luterilainen.)