Teologia:lähimmäinen

  Tieteen termipankista

  lähimmäinen

  lähimmäinen
  Määritelmä toinen ihminen rakkauden, yhteistyön ja avun näkökulmasta katsottuna
  Selite

  Raamatun kielenkäytössä ”lähimmäinen” (lat. proximus, engl. neighbour) viittaa samassa asuinpaikassa kohdattavaan toiseen ihmiseen, usein oman kansan tai kaupungin jäseneen. Lähimmäisenrakkaus on tähän toiseen kohdistuvaa auttamisasennetta. Jeesus kärjisti ja muutti tätä asennetta opettaessaan, että myös vihollista pitää rakastaa (Matt. 5:43-44). Modernissa kristinuskossa Jeesuksen asenne tulkitaan eräänlaiseksi veljeydeksi tai kosmopolitanismiksi, jonka mukaan jokainen ihminen on minun lähimmäiseni samankaltaisesti. Tällöin puhutaan kaukaisesta lähimmäisestä.

  Filosofisessa ja myös terminologisessa mielessä puhe lähimmäisestä on monisäikeistä. Voiko kaukainen olla lähimmäinen? Jos rakastan vihollista, onko hän silloin enää vihollinen? Historiallisissa teksteissä tällaisiin kysymyksiin vastataan erilaisin tavoin. Lähimmäisen käsitteeseen liittyy kiinteästi oma itse vertailukohtana. Kyseessä ei ole yleinen tasa-arvo, vaan juuri minua lähellä olevien ihmisten kohtelu. Toisaalta Jeesus velvoittaa ihmiset auttamaan kaikkia ”vähäisimpiä veljiä” (Matt. 25:40) ja siinä mielessä hän opettaa valistusaikaa lähenevää yleisen veljeyden ajatusta.

  Jeesuksen käsky ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Mark. 12:31) lienee luontevinta tulkita niin, että myönteinen itsesuhde auttaa myös rakastamaan toisia. Käskyn asiaympäristössä (Mark. 12:29-33) korostuu kuitenkin enemmän rakkauden suuruus kuin itsen tai toisen mittapuuna käyttäminen. Lisäksi käskyyn saattaa sisältyä eräänlainen ”toiseuden” (engl. otherness, alterity) ajatus, joka erottaa sen veljesrakkaudesta tai ystävyysrakkaudesta.

  Antiikin maailmassa ystävyysrakkaus vallitsi samanarvoisten ja toisiaan muistuttavien välillä, ystävä on kuin ”toinen minä”. Käskyn osa ”niin kuin itseäsi” tuntuu olettavan, että lähimmäinen ei ole tällainen ystävä, vaan jotakin erilaista kuin minä itse. Jeesuksen antamat lähimmäisenrakkauden esimerkit, kuten laupias samarialainen (Luuk. 10:29-37), korostavat erilaisuutta osapuolten välillä. Tässä mielessä lähimmäisen käsitteeseen kuuluu myös sellainen toiseus, joka puuttuu veljeksien ja ystävien väliltä.

  Erikieliset vastineet

  neighbourenglanti (English)
  der, die Nächstesaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Religion2005, SaarinenR2015

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:lähimmäinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:lähimmäinen.)