Teologia:kristuksen työ

  Tieteen termipankista

  Kristuksen työ

  Kristuksen työ
  Määritelmä Jeesuksen Kristuksen elämässä ja kuolemassa toteutuva, ihmiskunnan pelastuksen vuoksi tapahtuva Jumalan suunnitelma
  Selite

  Kristillisen teologian ydinkohta, oppi Kristuksesta eli kristologia, jaetaan tavallisesti Jeesuksen Kristuksen persoonaa ja hänen työtään koskeviin osiin. Ensinmainitun pääpiirteet on kuvattu hakusanassa Kristus ja siinä mainituissa muissa termeissä. Kristuksen työn terminologia kuvataan hakusanoissa pelastus, sovinto, sovitusoppi, lunastus, sijaisuus, rekapitulaatio ja välitys. Lisäksi Kristuksen työhön liittyvät monet muut termit, kuten evankeliumi, ylösnousemus ja edunsaanti. Myös Isään Jumalaan kiinteämmin liittyvät pelastustermit, kuten hyväksyminen, armo, anteeksiantaminen ja vanhurskauttaminen, ovat jossain suhteessa Kristuksen työhön.

  Eri kirkkokunnissa oppi Kristuksen työstä saatetaan kuvata toisistaan hieman poikkeavilla, mutta kuitenkin aina Uutta testamenttia seuraavilla käsitteistöillä. Termipankin jaottelussa Kristuksen työn terminologian väljänä lähtökohtana on Nikean uskontunnustus siten, että ”pelastus” on Kristuksen työstä ihmisille koituvaa etua kokonaisuutena kuvaava termi. Nikean ilmaisu ”meidän puolestamme” (lat. pro nobis) on tulkittu kokonaisuutena termillä ”sijaisuus”, jolla puolestaan on useita alatermejä, kuten edustaminen, korvaus ja hyvitys. Kristologian ja Kristuksen työn terminologinen rakenne pyrkii näin olemaan yhteensopiva Nikean tunnustusta käyttävien kirkkokuntien oppien kanssa.

  Kristuksen työhön kytkeytyvä runsas terminologia on helpointa hahmottaa niin, että samaa Jumalan työtä Kristuksessa kuvataan useiden erilaisten kielellisten perspektiivien näkökulmista käsin. Syvemmässä teologisessa työskentelyssä on paneuduttava kunkin kielellisen perspektiivin tarkempaan ominaislaatuun ja raamatullisiin juuriin.

  Erikieliset vastineet

  the work of Christenglanti (English)


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 24.4.2024: Teologia:kristuksen työ. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:kristuksen työ.)