Teologia:evankelinen

  Tieteen termipankista

  evankelinen

  evankelinen
  Määritelmä
  1) 1500-luvun reformaatioliikkeeseen kuuluva
  2) yleisemmin evankeliumia seuraava
  3) tietynlainen herätyskristillisyys
  Selite

  Sanan perusmerkitys on ”evankeliumin mukainen”, ja tässä merkityksessä sanaa on käytetty jo keskiajalla ilmaisemaan ympäristöään hienovaraisemmin kristinuskoa seuraavaa katsomusta (esim. ilmaus ”evankeliset neuvot”). Reformaatiossa termi alkoi tarkoittaa roomalaiskatolisesta kirkosta erkaantuvia uusia yhteisöjä ja niiden oppeja. Tällöin se on suurin piirtein synonyymi sanoille ”protestanttinen” tai ”reformatorinen”. Termi oli myös sopiva uusien ja toisistaan hieman poikkeavien kirkkojen yhteiseksi sukukäsitteeksi. Saksalaisella kielialueella vakiintui siksi tapa erotella suku- ja lajikäsitteen muodostamalla yhdyssanalla erilaisia evankelisten kirkkojen alaryhmiä, erityisesti evankelis-luterilainen ja evankelis-reformoitu.

  Suomen kielessä sukukäsite esiintyy usein yhdyssanan jälkiosana (esim. talitiainen, sinitiainen). Lainasanassa ”evankelis-luterilainen” (saks. evangelisch-lutherisch) sukukäsite on kuitenkin yhdyssanan etuosana ja lajikäsite jälkiosana, samaan tapaan kuin toisessa lainasanassa ”suomenruotsalainen” (ruots. finlandssvensk). ”Evankelinen” ilmaisee suomessa siis kirkon nimenä sukukäsitettä.

  Suomessa termi ”evankelinen” on lisäksi vakiintunut Fredrik Gabriel Hedbergin 1800-luvulla perustaman herätysliikkeen, evankelisuuden, nimeksi. Sen perintöä jatkavat esimerkiksi Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ja Evankelinen Lähetysyhdistys.

  Englannin kielessä sana evangelical on kaksimerkityksinen. Erityisesti kirkon nimessä se voi tarkoittaa saksan ja suomen kaltaista protestantismin sukukäsitettä (esim. Evangelical Lutheran Church in America). Arkikielessä englannin sana ymmärretään kirkkokuntien rajat ylittäväksi modernin aikakauden herätyskristillisyydeksi, johon kuuluu tietoinen uskonratkaisu ja vanhoillinen moraalikäsitys. Saksan kieleen on vakiintunut tämän kaksimerkityksisyyden näkyväksi tekevä erottelu evangelisch - evangelikal. Saksan tekemä ero on puolestaan usein lainattu suomeen merkityksessä evankelinen (protestanttinen) - evankelikaalinen (amerikkalaisperäinen herätyskristillisyys).

  Saksalaisperäisen erottelun asianmukaisuus suomessa on silti kiistanalainen, koska se ei perustu lähtökieleen ja koska kaikki osapuolet lopulta pyrkivät ”evankeliumin mukaisuuteen” ja yleensä myös ”protestanttisuuteen”. Termin ”evankelinen” erilaiset ja osittain päällekkäiset merkitykset on usein asianmukaista erottaa pikemmin selittämällä asiayhteys kuin muodostamalla uusia termejä.

  Erikieliset vastineet

  evangelicalenglanti (English)
  evangelischsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  PirinenK1998, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:evankelinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:evankelinen.)