Teologia:eskatologia

  Tieteen termipankista

  eskatologia

  eskatologia
  Määritelmä lopun aikoja koskeva opetus
  Selite

  Kreikan ”viimeisiä asioita” koskevasta sanasta muodostettu termi on 1600-luvulta lähtien muodostunut yleiskäsitteeksi, jolla kuvataan kristillisen teologian opetuksia ihmisen ja maailman tulevaisuudesta ja lopullisesta kohtalosta. Myös ilmaukset ”lopun ajat” tai viimeiset asiat” ovat eri kielissä käytössä (saks. die Letzten Dinge, lat. Novissima). Ammattikielessä eskatologiasta erotetaan ”apokalyptiikka”, joka keskittyy lopunajallisiin profetioihin ja näkyihin, mutta termit ovat monin tavoin päällekkäisiä. Eskatologia katsotaan usein kuuluvaksi Kristuksen, Pyhän Hengen ja kirkon yhteyteen (esim. Apostolinen uskontunnustus: ”on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita … ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän”).

  Jeesuksen opetuksessa eskatologinen Jumalan valtakunta on keskeisellä sijalla. Niin Vanhassa kuin Uudessa testamentissa on lukuisia apokalyptisia kirjoituksia (erityisesti Dan. Ilm.). Käsitys omasta ja maailman tulevaisuudesta on synnyttänyt teologista maailmankirjallisuutta (esim. Dante, Jumalainen näytelmä, Bunyan, Kristityn vaellus). Toisaalta kirkot ovat virallisessa opinmuodostuksessaan pyrkineet harjoittamaan pidättyväisyyttä eskatologian suhteen. Esimerkiksi oppi kiirastulesta tai oppi tuhatvuotisesta valtakunnasta ymmärretään usein hurskaaksi ehdotukseksi, jossa pitäytymistä ei samalla tavoin vaadita tai valvota kuin joidenkin muiden oppien. Adventtikirkko on kuitenkin nostanut eskatologiset opit omassa itseymmärryksessään tärkeiksi.

  Eskatologian suhde toivoon on kiinteä, mutta samalla monisäikeinen. Yleisesti ottaen eskatologiset käsitykset opettavat parempaa tulevaisuutta, joskin vasta kuoleman ja vaikeiden tuomiotoimien jälkeen. Kristinusko edustaa lineaarista aikakäsitystä, jossa viimeiset asiat eivät toista aikaisempia vaiheita. Epäsymmetrinen yhteys alkutilan paratiisin ja lopputilan uuden taivaan ja maan välillä kytkee kuitenkin aikajanan ääripäitä toisiinsa.

  Erikieliset vastineet

  eschatologyenglanti (English)
  Eschatologiesaksa (Deutsch)
  die Letzten Dingesaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  McGrathA2000, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 20.4.2024: Teologia:eskatologia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:eskatologia.)