Teologia:ekumenia

  Tieteen termipankista

  ekumenia

  ekumenia
  Määritelmä kirkkojen ja uskonnollisten ryhmien pyrkimys yhteisymmärrykseen ja ykseyteen
  Selite

  Uuden testamentin sana oikoumene, joka esiintyy esim. jouluevankeliumin alussa (Luuk. 2:1), tarkoittaa koko asuttua maailmaa. Sen taustalla on sana oikos, ”talo”, ”perhekunta”. Kirkkoisien käyttämänä termi alkaa tarkoittaa koko kristillistä maailmaa erotuksena pakanakansoista. Tällaisessa merkityksessä puhutaan yleisistä kirkolliskokouksista ”ekumeenisina” kirkolliskokouksina ja Konstantinopolin patriarkasta ”ekumeenisena” patriarkkana.

  Viime vuosisadan alusta lähtien termi on otettu käyttöön kristittyjen ihmisten ja kirkkojen ykseyspyrkimyksiä kuvaavana ilmauksena siten, että puhutaan ”ekumeenisesta liikkeestä”. Suomen kielessä on käytetty rinnakkaistermejä yleiskristillinen, yhteiskristillinen ja kirkkojenvälinen. Joskus ekumeenista liikettä vastustava taho pyrkii muodostamaan omaa käsitystään paremmin kuvaavan vaihtoehtoisen ilmauksen, kuten ”allianssikristillinen” tai ”yhteiskristillinen”. Sana ekumeeninen pyritään yleensä rajaamaan kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä koskevaksi. Toisinaan myös eri uskontojen kohtaamisesta saatetaan silti puhua ”ekumeniana laajemmassa merkityksessä”.

  Vaikka ekumenia ilmiönä koskee kaikkia kristillisiä kielialueita, termin muodostus ja johdokset poikkeavat toisistaan jonkin verran eri kielissä. Roomalaiskatolinen kirkko käyttää virallisissa asiakirjoissaan usein sanaa ecumenism, joka vastaa suomen sanaa ekumenia. Englannin ja saksan kielessä on hankala muodostaa ekumenia-sanan kaltaista lyhyttä substantiivia, joten niissä käytetään usein adjektiivia (ecumenical, ökumenisch) ja tilannekohtaista pääsanaa. Sana ekumeniikka (engl. ecumenics, saks. Ökumenik) tarkoittaa ekumeniaa käsittelevää teologista tieteenalaa. Ruotsin ekumenik tarkoittaa kuitenkin ensisijaisesti ekumeniaa.

  Erikieliset vastineet

  ecumenismenglanti (English)
  Ökumenismussaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  SaarinenR1994, SaarinenR1998

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.4.2024: Teologia:ekumenia. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:ekumenia.)


  Property "Nimitys" (as page type) with input value "Nimitys:" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.