Teologia:armo

  Tieteen termipankista

  armo

  armo
  Määritelmä

  1) oikeudenkäyttöön liittyvä rangaistuksen mitätöinti

  2) kristinuskossa laajemmin myös Jumalan lempeyttä ja ”suosiota”, jolla epätäydellisiä ihmisiä kohdellaan rakkaudellisesti
  Selite

  Uuden testamentin sanat kharis, ”armo” ja kharisma, ”armolahja”, ovat merkitykseltään laajoja ja voivat oikeudellisen armahtamisen lisäksi kuvata yleisemmin lahjaa, suosiota, hyvää tahtoa tai joskus kiittämistä tai esteettistä suloutta. Myös latinan gratia ja englannin grace voivat saada näitä merkityksiä. Termin merkityksessä on lisäksi päällekkäisyyttä Uuden testamentin eleos-sanan, ”laupeus”, ”sääli”, kanssa, erityisesti silloin kun tuon sanan käännöksenä käytetään latinan sanaa misericordia tai englannin sanaa mercy. Myös suomalaisessa jumalanpalveluksessa ilmaus ”Herra armahda” on käännös eleeô-verbistä (kr. Kyrie eleison, engl. Lord have mercy).

   Armon käsite on tärkeä myös juutalaisuudessa ja islamissa; Koraanin suurat alkavat tavanomaisesti ”Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen”. Myötätunnon, säälin ja kärsimyksen lievittämisen käsitteet ovat myös Intian uskontoperinteissä olennaisia. Tässä keskitytään armon käsitteeseen eurooppalaisten kielten ja kristinuskon värittämässä perinteessä. Siinä armo suhteutuu lain ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin, jotka määrittävät niin oikeuslaitosta kuin käsitystä Jumalasta tuomarina. Jumalan erityiseen oikeudenmukaisuuteen kuuluva kaikkien voimavarojen luojan ja perimmäisen hyvyyden ajatus mahdollistaa silti juridista käsitystä laajemman armo-opin.

  Vaikka teologinen armo on armahtamista ja anteeksiantamista, siihen kuuluu siksi myös lahjan, lempeyden ja suosionosoituksen ei-juridinen ulottuvuus. Roomalaiskatolisessa teologiassa erilaiset armon alalajit voivat muodostaa kristityssä vaikuttavia lahjoja ja hyveitä. Tällöin voidaan puhua ”luonnon” ja sitä korkeamman ”armon” yhteisvaikutuksesta. Helluntailaisessa teologiassa armolahjat, kuten parantaminen ja kielilläpuhuminen, siirtävät armon konkreettisen elämän voimaksi. Protestanttisissa kirkkokunnissa armo ymmärretään enemmän juridisin käsittein. Silti niissäkin on usein mahdollista puhua lahjakäsittein esimerkiksi ”kasteen armosta” tai jopa Jumalan kokonaisvaltaisesta huolenpidosta, jossa ”kaikki on armoa”.

  Erikieliset vastineet

  graceenglanti (English)
  mercyenglanti (English)
  die Gnadesaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Barclay2015, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 12.4.2024: Teologia:armo. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:armo.)