Teologia:apostolinen

  Tieteen termipankista

  apostolinen

  apostolinen
  Määritelmä kirkollinen käsitys tai käytäntö, jolla on ajallisen ketjun välittämä yhteys varhaisimpien Jeesuksen seuraajien eli apostolien aikaan
  Selite

  Kreikan termi apostolos, "lähetetty", tarkoittaa henkilöä, joka edustaa korkeampaa tahoa lähettilään tavoin. Uudessa testamentissa termi apostoli alkaa kuvata Jeesuksen kahtatoista opetuslasta pääsiäistapahtumien jälkeen. Myös Paavalista käytetään ilmausta (pakanoiden) apostoli. Adjektiivi "apostolinen" kuvaa tämän lisäksi uskon sisältöä erityisesti nimikkeessä "Apostolinen uskontunnustus" sekä yhtä kirkon neljästä tuntomerkistä Nikean uskontunnustuksessa ("yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen kirkko"). Ilmaus "apostolinen seuraanto" tarkoittaa virkaan vihittyjen piispojen (ja pappien) muodostamaa vihkimysten ajallista ketjua.

  Teologisena terminä apostolinen tarkoittaa näin sekä henkilöiden, opin että itse kirkon identiteettiä koskevaa samuutta ja pysyvyyttä ajallisessa jatkumossa. Siinä missä katolisuus painottaa laadullista ja määrällistä universalismia, apostolisuus painottaa ajallista universalismia. Eri kirkkokunnat ymmärtävät tämän "apostolisuuden" hieman erilaisin painotuksin. Roomalaiskatolinen kirkko painottaa piispallisten vihkimysten seuraantoa, ortodoksinen kirkko puolestaan kirkollisen kokonaistradition yhteyttä ensimmäisiin apostoleihin. Reformaation kirkot korostavat enemmän opin raamatullisen sisällön jatkuvuutta niin, että "apostolinen" viittaa opin ja julistuksen samana pysymiseen.

  Kirkon nimessä esiintyvä termi apostolinen viittaa kirkon seuraannon tai opin yhteyteen alkuperäisen kristinuskon kanssa. Suuret kirkot eivät käytä termiä "apostoli" virkanimikkeenä, koska se on varattu raamatullisille apostoleille. Sen sijaan voidaan puhua esimerkiksi "apostolisesta vikaarista" alkuperäisen kirkon lähetettynä edustajana tai "apostolisista isistä" ikään kuin apostolien veroisina varhaiskirkon opettajina.

  Erikieliset vastineet

  apostolicenglanti (English)
  apostolischsaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Mannion&Mudge2008, Religion2005

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 13.4.2024: Teologia:apostolinen. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:apostolinen.)