Teologia:Jumalan sana

  Tieteen termipankista

  Jumalan sana

  Jumalan sana
  Määritelmä kristinuskon teologiassa
  1) auktoriteetin viesti tai saarna
  2) Raamattu ihmistä puhuttelevana ilmoituksena
  3) Kristus Jumalan sanana eli logoksena
  Selite

  Ilmausta ”Jumalan sana” tai ”Herran sana” käytetään Vanhan testamentin profeettakirjoissa siitä viestistä, jonka Jumala tahtoo välitettävän. Tässä viestissä itsessään on jumalallinen vaikutus, siinä ikään kuin Herra puhuu profeetan kautta. Jeesuksen seuraajat omaksuivat tämän puhetavan. He julistivat Jumalan sanaa, ja heidän kuulijansa kokoontuivat Herran sanan äärelle (Apt. 13:44-49). Kristillinen saarna on näin Jumalan sanan julistamista, ja sana leviää paikasta toiseen sekä julistuksen että tietynlaisen itsevaikuttavuuden kautta. Tässä varhaisessa käytössä kyseessä on eräänlainen Vanhan testamentin sanoman uusi ajankohtainen merkitys Jeesuksen toiminnan myötä.

  ”Jumalan sanan julistaminen” on koko kristikunnan piirissä säilynyt saarnan ja opetustoiminnan kuvauksena. Suurissa kirkkokunnissa se yhdistyy sunnuntaijumalanpalveluksen saarnaan, jonka lähteenä on tietty Raamatun teksti. Tällöin Jumalan sana on Raamatun sanaa, jonka saarnaaja julistaa ajankohtaisella tavalla. ”Jumalan sana” tarkoittaa tässä merkityksessä usein Raamattua. Kyseessä on Raamatun arvovallan pönkittäminen, mutta ehkä ennen muuta vanhatestamentillisen profeetallisen toiminnan jatkaminen arvovaltaisen tekstin avulla. Asiaan liittyy suuri joukko tulkinnallisia kysymyksiä, esimerkiksi: Onko kaikki Raamatussa Jumalan sanaa? Tuoko suullinen julistus sanaan jonkin laadun, jota pelkkä tekstin lukeminen ei välitä?

  ”Jumalan sana” tarkoittaa kristinuskossa myös Kristusta logoksena eli Sanana siinä mielessä kuin Joh. 1:1-14 asian esittää. Tämä sana ”tuli lihaksi” (Joh. 1:14) Jeesuksen maallisessa toiminnassa. Alkutekstin logos voi tarkoittaa myös järkeä, mutta raamatunkäännöksissä käytetään termiä ”sana” (isolla tai pienellä alkukirjaimella). Kun saarnaaja julistaa Jumalan sanaa, hänen julistuksensa sisältö ja objekti on tällöin lihaksitullut Kristus-logos. Näin ”Jumalan sanalla on kirkossa nyt kolme hahmoa: ilmoitettu Jumalan sana (Sana isolla alkukirjaimella eli siis Kristus), kirjoitettu Jumalan sana (Raamattu) ja julistettu Jumalan sana (saarna)”, toteaa Seppo A. Teinonen Karl Barthia lainaten.

  Kyseiset kolme hahmoa voidaan löytää kaikkialta kristillisistä kirkoista. Sananjulistus ja Raamattu korostuvat protestantismissa vanhoja kirkkoja enemmän. Siksi protestanttisia kirkkoja toisinaan pidetään ”sanan kirkkona”.

  Erikieliset vastineet

  Word of Godenglanti (English)
  Verbum Deilatina (Latina)
  Wort Gottessaksa (Deutsch)

  Käytetyt lähteet

  Religion2005, TeinonenS&R2003

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 15.4.2024: Teologia:Jumalan sana. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Teologia:Jumalan sana.)