Språkvetenskap:presupposition

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

presupposition

presupposition
Definition (outtalad) förutsättning som är knuten till ett språkligt yttrande, (outtalat) bakgrundsantagande som är knutet till ett språkligt yttrande, "förgivettagande"
Explanation

Uttryck som syftar på något i världen sägs ofta förutsätta eller presupponera att det som åsyftas existerar. Existensen av en sommarstuga som tillhör Bengt måste vara presupponerad för att följande påstående ska kunna sägas vara normalt: Bengts sommarstuga ligger (inte) i Småland. Presuppositionen gäller även om satsen negeras.
Enligt ett vanligt synsätt har en sats med en icke uppfylld existentiell presupposition (t.ex. Bertrand Russells klassiska exempel Den nuvarande kungen av Frankrike är skallig) inget sanningsvärde. Den är varken sann eller falsk. Denna analys är emellertid omstridd och Russell själv ansåg att satsen är falsk.
I exemplet Siv vet (inte) att Klas har åkt förutsätts bisatsens proposition vara sann oavsett om den överordnade satsen är negerad eller ej.

Den som säger Det var i två stugor som det bodde tre gubbar tar för givet att satsen Det bodde tre gubbar i ett antal stugor är sann och antar vanligen också att åhöraren är medveten om detta. Då man tolkar en sats är det helt naturligt att utgå från satsens presupposition.

Bisatsen i utbrytningskonstruktionen är presupponerad, dvs. ger information som man redan känner till. Den nya informationen ges av det utbrutna ledet. I satsen Det är Lasse som ska köra Volvon till Stockholm presupponerar talaren att någon ska köra Volvon till Stockholm. I matrissatsen ges det upplysning om vem som ska köra. Om det utbrutna ledet är definit tillhör dess referent normalt en mängd som förutsätts vara bekant: av Erik, Johan och Lasse är det Lasse som ska köra Volvon till Stockholm. Det utbrutna ledet specificerar uttömmande det som lämnas ospecificerat i presuppositionen. I satsen Det är till Stockholm som Lasse ska köra Volvon presupponerar talaren att Lasse ska köra Volvon till en plats och ger i matrissatsen en upplysning om vilken plats körningen gäller (av ett antal destinationer som är presupponerat möjliga). I satsen Det är Volvon som Lasse ska köra till Stockholm presupponerar talaren att Lasse ska köra en av ett antal bilar till Stockholm. Matrissatsen upplyser om vilken bil som ska köras dit.

I exempelvis nyhetsspråk används utbrytning också för att meddela ny information: Det var i dag på morgonen som EU:s ministerråd meddelade att man beslutat stå fast vid livsmedelssubventionerna. En del lyssnare känner till det faktum som nämns i den relativa bisatsen, men för en del lyssnare är informationen ny.


Additional Information Se också presupponerad (Tilläggsuppgifter, SAG) och utbrytning.

Equivalents

presuppositionenglanti
presuppositiosuomi

Sources

SAG1999, Nationalencyklopedin, AnderssonE1977

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 15.4.2021: Språkvetenskap:presupposition. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Språkvetenskap:presupposition.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →