Språkvetenskap:aktant

From Tieteen termipankki

argument | aktant

argument
aktant
Additional Information SAG: Referent eller sakförhållande (”propositionell aktant”) som har en *semantisk roll i förhållande till aktionen. Aktanten kan ha en roll som omfattas av predikatets valens, men den kan också vara relaterad till aktionen i dess helhet, t.ex.ange plats, orsak, villkor etc. för aktionen. Aktanter av den senare typen kallas ibland ”omständigheter”, medan i så fall beteckningen ”aktanter” reserveras endast för sådana aktanter som omfattas av predikatets valens, t.ex. *agens, *mottagareller *föremål för aktionen. Man kallar ibland också dessa två typer av aktanter för ”fria” respektive ”bundna” aktanter. Aktanten uttrycks oftast med (preposition +) en nominalfras men kan också anges med (preposition +) andra nominala led (nominala bisatser, infinitivfraser). Det led som anger aktanten kallas *aktantled. En annan beteckning för ”aktant” är ”argument”.

Sources

SAG1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 29.1.2023: Språkvetenskap:aktant. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Språkvetenskap:aktant.)


Tämä sivu on keskeneräinen.