Selkokielen tutkimus:helppo selkokieli

  Tieteen termipankista

  helppo selkokieli

  helppo selkokieli
  Määritelmä kaikkein yksinkertaisin selkokieli, joka on tarkoitettu niille, joilla on eniten kielellisiä vaikeuksia
  Selite Helppo selkokieli on rajattu hyvin pienelle lukijajoukolle, jonka lukutaito on hyvin heikko tai sitä ei ole ollenkaan (mikä tarkoittaa lukutuen tarvetta). Helppo taso on kielellisesti ja visuaalisesti yksinkertaisinta ja pelkistetyintä selkokieltä, jonka toteutuksissa otetaan huomioon myös mahdollisen muun tuen tarve (esimerkiksiä ääni-, kuva- tai lukutuki). Selkokielen vaikeustasojen jaottelu ei ole vielä vakiintunut.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LeskeläL2019

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Selkokielen tutkimus:helppo selkokieli. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Selkokielen tutkimus:helppo selkokieli.)