Selkokielen tutkimus:epäsymmetrinen keskustelu

  Tieteen termipankista

  epäsymmetrinen keskustelu

  epäsymmetrinen keskustelu
  Määritelmä vuorovaikutustilanne, jossa osallistujat ovat erilaisissa asemissa tiedollisesti, kielellisten valmiuksiensa tai tilanteeseen liittyvien tehtäviensä vuoksi
  Selite Keskustelunanalyysissa epäsymmetrisellä keskustelulla viitataan tilanteisiin, jotka voivat olla useamman eri dimension suhteen epäsymmetrisiä. Usein sillä viitataan keskusteluihin, joissa epäsymmetria on tiedollista (asiantuntija vs. maallikko, asiakas). Näissä tilanteissa tiedollinen epäsymmetria limittyy epäsymmetriaan, joka liittyy tehtäviin (vastuisiin, velvollisuuksiin, valtaan). Lisäksi epäsymmetrinen keskustelu voi viitata keskusteluihin, joissa osallistujilla on erilaiset kielelliset valmiudet. Ks. Leskelä ja Lindholm 2012.

  Lähikäsitteet

  Käytetyt lähteet

  LeskeläL&LindholmC2012

  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Selkokielen tutkimus:epäsymmetrinen keskustelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Selkokielen tutkimus:epäsymmetrinen keskustelu.)