Ravitsemustiede:seurantatutkimus

  Tieteen termipankista

  seurantatutkimus

  seurantatutkimus
  pitkittäistutkimus
  kohorttitutkimus
  Määritelmä altistelähtöinen epidemiologinen tutkimusasetelma, jossa tutkitaan altistumisen vaikutuksia ajan kuluessa
  Selite Ravitsemustieteessä tutkimusasetelma, jossa ravintotekijälle altistumisen vaikutuksia seurataan vasteeseen (esim. sairaus) yhteydessä olevien riski- ja suojatekijöiden selvittämiseksi. Esim. seurataan syöpään sairastumista suhteessa punaisen lihan kulutukseen. Kohorttitutkimukseen valitaan väestöstä osajoukko yhteisen piirteen perusteella, esim. ikäkohortti.

  Erikieliset vastineet

  cohort studyenglanti (English)
  follow-up studyenglanti (English)
  longitudinal studyenglanti (English)


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.4.2024: Ravitsemustiede:seurantatutkimus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Ravitsemustiede:seurantatutkimus.)