Päällekkäisyydet

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search


Käsitteiden rajat ovat toisinaan liukuvia, ja samasta käsitteestä voidaan eri tilanteissa käyttää eri nimitystä; toisaalta eri käsitteistä voidaan käyttää samaa nimitystä. Samakin termi taas voidaan haluta määritellä eri tieteenaloilla tai -haaroissa eri näkökulmasta. Tieteen termipankki pyrkii tarjoamaan erilaisia ratkaisuja päällekkäisyyksien osoittamiseen.

Varsinkin läheisillä tieteenaloilla on yhteistä käsitteistöä, jolloin voi olla järkevää esittää sama käsitesivu useammalla aihealueella. Tällöin määritelmän tulee olla laajuudeltaan sellainen, että se kattaa käsitteen alaan kuuluvat tarkoitteet kaikilta aihealueilta. On myös mahdollista luoda samalle käsitteelle omat sivunsa kullekin tieteenalalle, jolloin jokainen määrittelee käsitteen omasta, hieman suppeammasta näkökulmasta. Yhteisten nimitysten kautta pääsee tarkastelemaan määrittelyä muilla aloilla.

Polysemia - Yksi käsite, useita määritelmiä

Yhden tieteenalan sisällä voi olla käsitteitä, joita määritellään eri tavalla riippuen koulukunnasta. Jos käsiteanalyysin jälkeen päädytään siihen, että näkemys- ja määrittelyeroista huolimatta kyse on joka tapauksessa yhdestä ja samasta käsitteestä, käsitesivulla voidaan antaa useampia määritelmiä. Useamman määritelmän esittämistä samalla sivulla puolustaa erimerkiksi se, jos vastineet ja vieruskäsitteet ovat yhteiset.

Homonymia - Yksi nimitys, useampi käsite

Silloin kun luodaan kaksi (tai useampia) samannimistä käsitesivua, halutaan osoittaa, että on kyse eri käsitesisällöistä. Esimerkiksi biologiassa ja kielitieteessä on molemmissa termi morfologia, mutta termien käsitesisältö on eri. Myös yhden tieteenalan sisällä voi olla kaksi samannimistä käsitettä, joita varten on luotava erilliset sivut. (Esim. kielitieteessä syntaksin ja morfologian korrelaateilla ei taida olla muuta yhteistä kuin jonkinlainen nimestäkin näkyvä vastaavuussuhde merkityssisällössä; esim. vieraskieliset vastineet ja lähikäsitteet eivät ole yhteisiä.)

Synonymia - Useita nimityksiä, yksi käsite

Synonymia on mahdollista ja hyvinkin tavallista myös tieteen termeille. Tieteen termipankissa kaikki käsitteen synonyymiset nimitykset esitetään samalla käsitesivulla. Jos synonyymisten nimitysten käytössä on jotain eroa, esimerkiksi kontekstiin liittyvää, siitä kannattaa tehdä ns. käyttöhuomautus kyseisen nimityksen kohdalle. Samalla sivulla esitettyjen nimitysten kohdalla pitää kuitenkin olla tarkkana, että kyse todella on samasta käsitteestä eikä synonyymilistassa mainita esimerkiksi toistensa lähikäsitteitä. On myös huomattava, että jos käsitesivulla on useita suomenkielisiä synonyymejä, yleensä myös vieraskielisten vastineiden lista on laaja.