Oikeustieteen toimituskunta

From Tieteen termipankki

OIKEUSTIETEEN TERMITIETOKANTA
TOIMITUSKUNTA8.3.2022
PÄÄTOIMITTAJA
Jussi Sallilaoikeustieteen tohtori
PÄÄTOIMITTAJA 2012-2020
Heikki E. S. Mattilaoikeustieteen tohtori, professori
OIKEUSALOJEN TOIMITTAJAT
Antti Aineoikeustieteen tohtori, professori
kilpailuoikeus
Pentti Arajärvioikeustieteen tohtori, professori
koulutus- ja kulttuurioikeus,
sosiaalioikeus
Mika Hemmooikeustieteen tohtori, professori
velvoiteoikeus 2012-2020
Erkki J. Hollooikeustieteen tohtori, professori
ympäristöoikeus
Jaakko Husahallintotieteiden tohtori, professori
vertaileva oikeustiede
Antti Jokelaoikeustieteen tohtori, professori
prosessioikeus
Urpo Kangasoikeustieteen tohtori, professori
perhe- ja perintöoikeus
Juha Karhuoikeustieteen tohtori, professori
oikeusteoria 2012-2018
Jukka Kekkonenoikeustieteen tohtori, professori
oikeushistoria 2012-2019
Jukka Kemppinenfilosofian tohtori, professori
yleinen oikeuskulttuuri
Outi KorhonenDoctor of Juridical Science (Harvard), professori
kansainvälinen julkisoikeus
Petri Kuoppamäkioikeustieteen tohtori, professori
kilpailuoikeus
Raimo Lahtioikeustieteen tohtori, professori
rikosoikeus ja kriminologia
Ahti Laitinenvaltiotieteen tohtori, professori
oikeussosiologia
Ulla Liukkunenoikeustieteen tohtori, professori
kansainvälinen yksityisoikeus,
kansainvälinen siviiliprosessioikeus
Sakari Melanderoikeustieteen tohtori, professori
rikosoikeus ja kriminologia
Olli Mäenpääoikeustieteen tohtori, professori
hallinto-oikeus
Jukka Mähönenoikeustieteen tohtori, professori
yritysoikeus
Johanna Niemioikeustieteen tohtori, professori
tasa-arvo-oikeus
Matti Niemivuooikeustieteen tohtori, professori
itsehallintoyhdyskuntaoikeus,
lainvalmistelutiede
Marcus Norrgård oikeustieteen tohtori, professori
immateriaalioikeus 2012-2019
Olli Norrosoikeustieteen tohtori, professori
velvoiteoikeus
Kevät Nousiainenoikeustieteen tohtori, professori
tasa-arvo-oikeus
Pekka Nykänenkauppatieteiden tohtori, yliopistonlehtori
vero-oikeus
Jaana Paanetojaoikeustieteen tohtori, työneuvoston sihteeri
työoikeus
Heikki Pihlajamäkioikeustieteen tohtori, professori
oikeushistoria
Ville Pönkäoikeustieteen tohtori, professori
yritysoikeus
Tuomas Pöystioikeustieteen tohtori, oikeuskansleri
finanssihallinto-oikeus
Juha Raitiooikeustieteen tohtori, professori
eurooppaoikeus
Ahti E. Saarenpääoikeustieteen tohtori, professori
oikeusinformatiikka
Janne Salminenoikeustieteen tohtori, professori
valtiosääntöoikeus
Ilkka Saraviitaoikeustieteen tohtori, professori
valtiosääntöoikeus 2012-2013
Raimo Siltalaoikeustieteen tohtori, professori
oikeusteoria
Jarno Teporaoikeustieteen tohtori, professori
esineoikeus
Juha Vesala oikeustieteen tohtori, yliopistonlehtori
immateriaalioikeus
Lotta Viikarioikeustieteen tohtori, professori
kansainvälinen julkisoikeus 2012-2014


TOIMITUSNEUVOSTO
Pasi Pölönendosentti, toimitusneuvoston puheenjohtaja
Olli Norrosprofessori, toimitusneuvoston varapuheenjohtaja, alakohtaisten toimittajien edustaja
Tiina Onikki-RantajääsköTieteen kansallisen termipankin ohjausryhmän johtaja, professori
Erika BergströmEduskunnan kirjaston oikeudellisen tiedon johtava tietoasiantuntija, OTL
TEKNINEN TOIMITUS
Lea Purhonentoimistopäällikkö
Inga Snäkintoimistosihteeri