Oikeustieteen toimituskunta

  From Tieteen termipankki

  OIKEUSTIETEEN TERMITIETOKANTA
  TOIMITUSKUNTA  8.3.2022
  PÄÄTOIMITTAJA
  Jussi Sallilaoikeustieteen tohtori
  PÄÄTOIMITTAJA 2012-2020
  Heikki E. S. Mattilaoikeustieteen tohtori, professori
  OIKEUSALOJEN TOIMITTAJAT
  Antti Aineoikeustieteen tohtori, professori
  kilpailuoikeus
  Pentti Arajärvioikeustieteen tohtori, professori
  koulutus- ja kulttuurioikeus,
  sosiaalioikeus
  Mika Hemmooikeustieteen tohtori, professori
  velvoiteoikeus 2012-2020
  Erkki J. Hollooikeustieteen tohtori, professori
  ympäristöoikeus
  Jaakko Husahallintotieteiden tohtori, professori
  vertaileva oikeustiede
  Antti Jokelaoikeustieteen tohtori, professori
  prosessioikeus
  Urpo Kangasoikeustieteen tohtori, professori
  perhe- ja perintöoikeus
  Juha Karhuoikeustieteen tohtori, professori
  oikeusteoria 2012-2018
  Jukka Kekkonenoikeustieteen tohtori, professori
  oikeushistoria 2012-2019
  Jukka Kemppinenfilosofian tohtori, professori
  yleinen oikeuskulttuuri
  Outi KorhonenDoctor of Juridical Science (Harvard), professori
  kansainvälinen julkisoikeus
  Petri Kuoppamäkioikeustieteen tohtori, professori
  kilpailuoikeus
  Raimo Lahtioikeustieteen tohtori, professori
  rikosoikeus ja kriminologia
  Ahti Laitinenvaltiotieteen tohtori, professori
  oikeussosiologia
  Ulla Liukkunenoikeustieteen tohtori, professori
  kansainvälinen yksityisoikeus,
  kansainvälinen siviiliprosessioikeus
  Sakari Melanderoikeustieteen tohtori, professori
  rikosoikeus ja kriminologia
  Olli Mäenpääoikeustieteen tohtori, professori
  hallinto-oikeus
  Jukka Mähönenoikeustieteen tohtori, professori
  yritysoikeus
  Johanna Niemioikeustieteen tohtori, professori
  tasa-arvo-oikeus
  Matti Niemivuooikeustieteen tohtori, professori
  itsehallintoyhdyskuntaoikeus,
  lainvalmistelutiede
  Marcus Norrgård oikeustieteen tohtori, professori
  immateriaalioikeus 2012-2019
  Olli Norrosoikeustieteen tohtori, professori
  velvoiteoikeus
  Kevät Nousiainenoikeustieteen tohtori, professori
  tasa-arvo-oikeus
  Pekka Nykänenkauppatieteiden tohtori, yliopistonlehtori
  vero-oikeus
  Jaana Paanetojaoikeustieteen tohtori, työneuvoston sihteeri
  työoikeus
  Heikki Pihlajamäkioikeustieteen tohtori, professori
  oikeushistoria
  Ville Pönkäoikeustieteen tohtori, professori
  yritysoikeus
  Tuomas Pöystioikeustieteen tohtori, oikeuskansleri
  finanssihallinto-oikeus
  Juha Raitiooikeustieteen tohtori, professori
  eurooppaoikeus
  Ahti E. Saarenpääoikeustieteen tohtori, professori
  oikeusinformatiikka
  Janne Salminenoikeustieteen tohtori, professori
  valtiosääntöoikeus
  Ilkka Saraviitaoikeustieteen tohtori, professori
  valtiosääntöoikeus 2012-2013
  Raimo Siltalaoikeustieteen tohtori, professori
  oikeusteoria
  Jarno Teporaoikeustieteen tohtori, professori
  esineoikeus
  Juha Vesala oikeustieteen tohtori, yliopistonlehtori
  immateriaalioikeus
  Lotta Viikarioikeustieteen tohtori, professori
  kansainvälinen julkisoikeus 2012-2014


  TOIMITUSNEUVOSTO
  Pasi Pölönendosentti, toimitusneuvoston puheenjohtaja
  Olli Norrosprofessori, toimitusneuvoston varapuheenjohtaja, alakohtaisten toimittajien edustaja
  Tiina Onikki-RantajääsköTieteen kansallisen termipankin ohjausryhmän johtaja, professori
  Erika BergströmEduskunnan kirjaston oikeudellisen tiedon johtava tietoasiantuntija, OTL
  TEKNINEN TOIMITUS
  Lea Purhonentoimistopäällikkö
  Inga Snäkintoimistosihteeri