Oikeustiede:yhteismerkki

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

yhteismerkki

yhteismerkki
Definition kaupallinen tunnusmerkki, jonka käyttämiseen elinkeino- tai ammattitoiminnassa useilla on samanaikaisesti oikeus
Explanation

Yhteismerkeistä säädetään yhteismerkkilaissa (5.12.1980/795). Lisäksi EU-tavaramerkkiasetus (Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä (kodifioitu toisinto)) mahdollistaa EU-tavaramerkin rekisteröimisen yhteismerkkinä.

Yhteismerkit voivat olla yhteisömerkkejä tai tarkastusmerkkejä. Yhteisömerkki on tavaramerkki, joka on aiottu käytettäväksi yhteisön jäsenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Toisin kuin tavaramerkki, yhteismerkki toimii useamman elinkeinonharjoittajan yhteisenä merkkinä. Sen tarkoituksena on erottaa yhteismerkin käyttäjien tuotteet ja palvelut muiden elinkeinonharjoittajien tuotteista ja palvelusta. Merkinhaltijana on yhteisö. Merkinhaltija myöntää jäsenilleen oikeuden käyttää yhteismerkkiä liiketoiminnassaan. Merkin käyttämistä koskevat säännöt tai määräykset on rekisteröitävä.

Tarkastusmerkki. Viranomainen, yhteisö tai säätiö, jonka tehtävänä on tavaroiden tai palvelujen tarkastaminen tai valvominen taikka niitä koskevien määräysten antaminen, saa rekisteröinnillä yksinoikeuden erityiseen merkkiin käytettäväksi tarkastuksen tai valvonnan kohteena olevia tavaroita ja palveluja varten. Tarkastusmerkin käyttöoikeus on jokaisella, jonka tavarat tai palvelut täyttävät merkinhaltijan asettamat ehdot. Tarkastusmerkki eroaa yhteisömerkistä siinä, että se on aiottu käytettäväksi nimenomaan silloin, kun tuotteiden ominaisuuksia ja laatua tutkii ja valvoo elinkeinonharjoittajista riippumaton, usein viranomaisvaltuuksin toimiva elin.

Yhteismerkkeihin sovelletaan tavaramerkkilain säännöksiä, ellei yhteismerkkilaista muuta johdu.

Yhteismerkkilain mukaisena rekisteriviranomaisena toimii Patentti- ja rekisterihallitus. EU-tavaramerkkinä haettavan yhteismerkin rekisteröintiä haetaan yhteisön tavaramerkkivirasto OHIM:lta.
Additional Information
Kirjoittaja: Marcus Norrgård

Related Concepts

Sources

Salmi&al2008, WuoriE1994

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 11.4.2021: Oikeustiede:yhteismerkki. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:yhteismerkki.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg