Oikeustiede:vesivoima, vesivoimalaitos

From Tieteen termipankki

vesivoima, vesivoimalaitos

vesivoima, vesivoimalaitos
Definition Vesivoimalla tarkoitetaan vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n mukaisesti keskivirtaaman ja sitä vastaavan putouskorkeuden mukaan tietylle vesistönosalle laskettavaa tehoa. Vesivoimalaitoksella puolestaan tarkoitetaan vesistön vesivoiman hyödyntämiseksi rakennettua laitosta siihen kuuluvine rakennelmineen. Vesilain 8 luvun 1.2 §:n mukaisesti voimalaitoksen rakentamiseksi luetaan myös vesistön perkaaminen ja uuden uoman tekeminen laitosta varten sekä muut vesivoiman käyttöön ottamista tarkoittavat toimenpiteet.
Explanation Erityisenä vesienkäyttömuotona vesivoiman hyödyntäminen kuuluu tiukennetun lupavalvonnan piiriin ja siihen sovelletaan sekä vesilain yleistä hankesääntelyä että 8 luvun erityissääntelyä. Vesivoimalaitoksen rakentamiseen vaaditaan vesilain 3 luvun 3 §:n mukaisesti vesistövaikutuksista riippumatta vesilain mukainen lupa. Lupaharkinta perustuu keskeisosiltaan vesilain 3 luvun 4 §:n mukaiseen intressivertailuun ja ehdottoman luvanmyöntämisesteen soveltamisen arviointiin. Tämän lisäksi on vesilain 8 luvun 2 §:n mukaisesti luvanmyöntämisen edellytyksenä, että hakijalla on omistajana tai käyttöoikeuden haltijana oikeus hankkeessa käytettävään vesivoimaan tai hakija saa luvan myöntämisen yhteydessä oikeuden vesivoiman käyttämiseen. Toisin sanoen voimalaitosta koskevassa lupa-asiassa on selvitettävä oikeus vesivoimaan. Vesivoimahankkeen erityispiirteenä voidaankin pitää vesivoiman omistussuhteita koskevaa järjestelyä, sillä vesivoima on yleensä yhteisen vesialueen piirissä. Näin ollen hakijalla ei välttämättä ole omistuksessaan riittävää osuutta vesialueesta. Osuuden haltijalla on oikeus tehdä aloite vesivoiman kartuttamiseksi ja osakkailla on liittymisoikeus yritykseen. Itse lupaharkinnan osalta on huomattava, että luvan antamisen tietyissä vesistöissä estävät, paitsi vesilain omat lupasäännökset, myös koskiensuojelua koskevat erityislait.
Additional Information
Kirjoittaja: Niko Soininen

Sources

PietiläJ1973, HolloE2006, VihervuoriP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesivoima, vesivoimalaitos. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesivoima, vesivoimalaitos.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →