Oikeustiede:vesistön säännöstely

From Tieteen termipankki

vesistön säännöstely

vesistön säännöstely
Definition Säännöstelyllä tarkoitetaan vesilain (587/2011) 7 luvun 1 §:n mukaisesti vesistön virtaaman ja vedenkorkeuden jatkuvaa muuttamista sekä veden juoksuttamista vesistöstä tai sen osasta toiseen yleensä vesivoimalaitoksen tai padon avulla. Säännöstely on eräs vesirakentamisen muoto, jolle on ominaista hyödyn saaminen vesistön vedenkorkeuden säännöllisistä vaihteluista. Vaihtelut saadaan aikaan patoamalla tai varastoimalla vettä altaisiin.
Explanation Säännöstelyyn sovelletaan vesilain 3 luvun vesirakentamista koskevan yleissääntelyn lisäksi 7 luvun erityissääntelyä. Säännöstelyhankkeet vaativat aina vesilain mukaisen luvan valtaväyläsääntelyn nojalla: vesilain 3 luvun 3 §:n mukaisesti valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen sekä väylän käyttämistä vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen vaatii vesistövaikutuksista riippumatta vesilain mukaisen luvan. Säännöstelyhankkeilla on perinteisesti ollut läheinen yhteys vesivoimahankkeisiin, mutta nykyisin säännöstelyhankkeita toteutetaan myös esimerkiksi tulvasuojelun, virkistyskäytön, vesiliikenteen sekä vedenhankinnan tarpeisiin.
Additional Information
Kirjoittaja: Niko Soininen

Sources

MannerEJ1964, PietiläJ1973, HolloE2006, VihervuoriP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesistön säännöstely. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesistön säännöstely.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →