Oikeustiede:vesihuolto

From Tieteen termipankki

vesihuolto

vesihuolto
Definition veden johtaminen, käsittely ja toimittaminen talousvetenä käytettäväksi sekä jäteveden poisjohtaminen ja käsittely
Explanation

Vesihuolto voidaan järjestää niin laitospalvelujen kuin kiinteistökohtaisten ratkaisujen avulla. Kunnan tulee vesihuoltolain (119/2001, VHL) 6 §:n mukaan huolehtia toimenpiteisiin ryhtymisestä vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat. Tavallisesti kunta järjestää vesihuollon palvelut hyväksymällä VHL 8 §:n nojalla vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta joko liittämällä kiinteistön vesihuoltolaitoksen verkostoon tai kiinteistökohtaisin talous- ja jätevesihuollon ratkaisuin.

Vesihuoltolakia sovelletaan asutuksen vesihuoltoon sekä siihen vesihuollon kannalta rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoon (VHL 2 §). Vesihuoltolaitos on laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella (VHL 3 §). Kiinteistö on pääsäännön mukaan liitettävä toiminta-alueella vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, mutta liittämisvelvollisuudesta voidaan hakea vapautusta (VHL 10-11 §).

Vesihuoltoon liittyvää sääntelyä on myös esimerkiksi vesilaissa (587/2011), ympäristönsuojelulaissa (527/2014), terveydensuojelulaissa (763/1994) sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999). Vesilaissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetään veden ottamisesta sekä jätevesien käsittelystä ja johtamisesta, terveydensuojelulaissa taas talousveden laatuvaatimuksista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säännökset muun ohella hulevesien hallinnasta.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti BelinskijReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:vesihuolto. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vesihuolto.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →