Oikeustiede:vaihtovelkakirja

  Tieteen termipankista

  vaihtovelkakirja

  vaihtovelkakirja
  Määritelmä Vaihtovelkakirja on osakeyhtiön ottama laina, johon on liitetty optio-oikeus. Näin on mahdollista luoda rahoitusinstrumentti, jonka avulla lainanantaja voi hyötyä yhtiön osakkeen arvonnoususta.
  Selite

  Vaihtovelkakirjamenettely on peräisin Yhdysvalloista, ja sitä koskevat säännökset otettiin Suomessa vuoden 1978 osakeyhtiölakiin. Siinä vaihtovelkakirjoilla tarkoitettiin osakeyhtiön liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden haltijoilla oli lainaehdoissa tarkemmin määritellyin ehdoin oikeus vaihtaa velkakirjansa joko kokonaan tai osittain osakeyhtiön osakkeisiin. Osakeyhtiölain uudistuksen yhteydessä vuoden 2006 osakeyhtiölaissa vaihtovelkakirjaa ei enää säännelty nimenomaisesti laissa, koska todettiin osakeyhtiön voivan päästä vastaavaan tilanteeseen käyttämällä laissa säädettyjä optio-oikeuksia ja yhdistämällä niitä sopimusteknisesti liikkeeseen laskettaviin velkakirjoihin.

  Vaihtovelkakirja on pääasiassa tarkoitettu julkisilta pääomamarkkinoilta varojaan hankkiville yhtiöille, mutta menettelyä voidaan käyttää myös muissa tapauksissa. Usein vaihtovelkakirjaa on käytetty yhtiön saneeraustilanteessa luotonantajan vaatiessa lisärahoituksensa ehtona mahdollisuutta vaihtaa velkakirjat osakkeiksi. Näin luotonantajan on tarpeen vaatiessa mahdollisuus saada yhtiö määräysvaltaansa. Sijoittajalle vaihtovelkakirjamenettely tarjoaa mahdollisuuden yhdistää ennakoitavissa olevan korkotuoton ja kurssivoittoa tavoittelevan osakeomistuksen edut. Yhtiön menestyminen ja sen osakkeiden kurssin kohoaminen tuottavat sijoittajalle sitä suuremman voiton, mitä enemmän osakkeiden kurssi ylittää lainanottamisajankohtana määritellyn vaihtokurssin. Jos taas yhtiö menestyy huonosti, sijoittajalla on ainoastaan normaali luottoriski. Hän saa sovitun koron ja aikanaan myös lainapääoman takaisin edellyttäen luonnollisesti, että yhtiö tai lainan mahdollinen takaaja pystyy sen suorittamaan.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Matti J. Sillanpää


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 10.12.2023: Oikeustiede:vaihtovelkakirja. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:vaihtovelkakirja.)