Oikeustiede:välitystuomio

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

välitystuomio

välitystuomio
Definition Välitystuomiolla tarkoitetaan pääasian ratkaisua välimiesmenettelyssä eli ratkaisua, jolla välimiehet ovat lopullisesti ratkaisseet riidan. Välimiehet voivat kuitenkin asiassa, jossa on esitetty useita vaatimuksia, erikseen ratkaista itsenäisen vaatimuksen sekä erikseen sen vaatimuksen, joka on myönnetty. Jos asianosaiset ovat niin sopineet, välimiehet voivat myös ratkaista välitystuomiolla sellaisen riitakysymyksen, jonka selvittämisestä asian ratkaiseminen muilta osin riippuu.
Explanation

Kansainvälinen välitystuomio. Eräissä valtioissa, esimerkiksi Ranskassa ja Sveitsissä, erotetaan toisistaan kotimainen välitystuomio ja kansainvälinen välitystuomio. Niissä tapauksissa, joissa kyse on kansainvälisestä välitystuomiosta, sovelletaan osittain eri säännöksiä kuin niissä tapauksissa, joissa välitystuomio on puhtaasti kotimainen.

Rajanvedossa käytetään lähinnä kahta kriteeriä. Joissakin oikeusjärjestyksissä välitystuomiota on pidettävä kansainvälisenä vain silloin, kun asianosaisilla on kotipaikka eri valtioissa. Toisissa oikeusjärjestyksissä välitystuomio on kansainvälinen aina silloin, kun sen voidaan katsoa koskevan kansainvälisen kaupan intressejä. Suomessa sovellettavien säännösten kannalta ei ainakaan periaatteessa ole merkitystä sillä, pidetäänkö Suomessa annettua välitystuomiota luonteeltaan kansainvälisenä vai ei. Suomessa annettuun välitystuomioon sovelletaan siis samoja säännöksiä riippumatta siitä, luonnehditaanko se kotimaiseksi vai kansainväliseksi.

Ulkomainen välitystuomio. Useimmissa valtioissa noudatetaan nykyisin territoriaaliperiaatetta. Tämän periaatteen mukaan välitystuomio on kotimainen aina ja vain silloin, kun se on annettu kyseisessä valtiossa ja ulkomainen aina silloin, kun se on annettu vieraassa valtiossa. Tällä on merkitystä muun muassa arvioitaessa valtion tuomioistuinten toimivaltaa käsitellä välimiesmenettelyä koskevia asioita, esimerkiksi välitystuomion kumoamista tarkoittavaa kannetta. Myös Suomessa välitystuomiota on pidettävä ulkomaisena aina silloin, kun se on annettu vieraassa valtiossa. Näin on asia siinäkin tapauksessa, että menettely on asianosaisten sopimuksen mukaan tapahtunut Suomen lain mukaan. Niinpä Suomen tuomioistuin voi tutkia välitystuomion kumoamista koskevan kanteen vain silloin, kun tuomio on annettu Suomessa.
Additional Information
Kirjoittaja: Gustaf Möller

Related Concepts

Sources

VanDenBergA1981, MöllerG1997

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:välitystuomio. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:välitystuomio.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →