Oikeustiede:uudistamisvelvoite

From Tieteen termipankki

uudistamisvelvoite

Tämä sivu on vielä tarkistamatta
uudistamisvelvoite
Definition maanomistajalle asetettu velvoite huolehtia uuden puuston aikaansaamisesta metsänhakkuun jälkeen
Explanation

Metsälaissa asetetaan maanomistajalle velvoite huolehtia uuden puuston aikaansaamisesta aina uudistushakkuun jälkeen ja tietyissä tilanteissa myös kasvatushakkuun jälkeen. Kasvatushakkuusta aiheutuu metsän uudistamisvelvoite, jos jäljelle jäävän puuston määrä ja laatu eivät ole riittävät puuston kasvattamiseksi edelleen. Uudistamisvelvoite täyttyy, kun alueelle on saatu aikaan laadultaan, pituudeltaan ja tiheydeltään riittävä taimikko. Alueen maantieteellisestä sijainnista riippuen tällainen taimikko tulee saada aikaan viimeistään 10–25 vuoden kuluessa velvoitteen muodostavan puunkorjuun päättymisestä. Uudistamisvelvoite kuuluu aina maanomistajalle ja se siirtyy kiinteistönkaupan yhteydessä uudelle kiinteistönomistajalle.


Lähteet: metsälaki (1093/1996)
Additional Information
Kirjoittaja: Kimmo Malin

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 2.10.2022: Oikeustiede:uudistamisvelvoite. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:uudistamisvelvoite.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →