Oikeustiede:ulosottovakuus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

ulosottovakuus

ulosottovakuus
Definition ulosottomiehelle asetettavalla ulosottovakuudella katetaan se mahdollinen vahinko, joka saattaa aiheutua vastapuolelle ennakollisista tai tarpeettomista ulosottotoimista tai ulosoton keskeyttämisestä, taikka torjutaan ulosmittaus ennen ulosottoperusteen lainvoimaisuutta
Explanation

Ulosottovakuus annetaan ulosottomiehelle silloin, kun lainvoimaa vailla olevan ulosottoperusteen tilanteessa velallinen haluaa estää ulosmittauksen (velallisen antama torjuntavakuus) tai toimitetaan tilitys (velkojan antama tilitysvakuus). Jos muuta kuin maksuvelvoitetta koskevaan täytäntöönpanoon ryhdytään lainvoimaa vailla olevan ulosottoperusteen nojalla, täytäntöönpanon aloittaminen edellyttää hakijavakuutta. Ulosottoperustetta tai ulosottomenettelyä koskevaa valitusta tutkiva tuomioistuin voi määrätä keskeytyksen ehdoksi vakuuden asettamisen (keskeytysvakuus). Turvaamistoimen täytäntöönpanoon ryhtyminen edellyttää hakijan asettamaa vakuutta täytäntöönpanon aiheuttaman vahingon varalle, jos hakijan oikeutta ei vahvistetakaan pääasian oikeudenkäynnissä.

Ulosottovakuuden hyväksymisestä päättää kihlakunnanvouti (ulosottokaaren, 705/2007, UK, 1 luvun 9 § ja 3 luvun 43 §). Vakuudeksi kelpaa pantti ja omavelkainen takaus, jonka tulee usean takaajan tilanteessa olla yhteisvastuullinen. Vakuus palautetaan, kun se oikeus tai vaatimus, jonka turvaamiseksi vakuus asetettiin, on toteutunut. Vakuuden asettamisesta vapautettuja ovat muun muassa julkisyhteisöt sekä useimmat luotto- ja vakuutuslaitokset.
Additional Information
Kirjoittaja: Tuula Linna

Sources

Linna&Leppänen2014, s. 344 ss., LinnaT2008, s. 74-75 ja 232 ss., Koulu&Lindfors2009, s. 85-88 ja 394-395

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:ulosottovakuus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ulosottovakuus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →