Oikeustiede:tulva

From Tieteen termipankki

tulva (hallinta)

tulva (hallinta)
Definition toimenpiteet tulvariskien vähentämiseksi, tulvista aiheutuvien vahingollisten seurausten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi ja tulviin varautumisen edistämiseksi
Explanation

Laissa tulvariskien hallinnasta (620/2010) säädetään tulvariskien hallinnan järjestämisestä. Tulvalla tarkoitetaan lain 2 §:n mukaan vesistön vedenpinnan noususta, merenpinnan noususta tai hulevesien kertymisestä aiheutuvaa maan tilapäistä peittymistä vedellä. Tulvariski on taas tulvan esiintymisen todennäköisyyden ja tulvasta ihmisen terveydelle, turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle mahdollisesti aiheutuvien vahingollisten seurausten yhdistelmä.

Tulvariskien hallinnan keskeisenä keinona on tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen vesistöalueelle, jolle on nimetty yksi tai useampi merkittävä tulvariskialue, merenrannikon merkittävälle tulvariskialueelle sekä hulevesitulvan vuoksi merkittäväksi tulvariskialueeksi nimetylle alueelle.
Additional Information
Kirjoittaja: Antti Belinskij

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:tulva. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulva.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →