Oikeustiede:tulontasaus

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

tulontasaus

tulontasaus
Definition menettely, jonka avulla valtionverotuksen progressiosta johtuva liiallinen verotus voidaan välttää silloin, kun useaan vuoteen kohdistuva tuloerä realisoituu veronalaiseksi tuloksi yhtenä ainoana vuonna
Explanation

Tulontasauksella pyritään lieventämään epäkohtaa, joka syntyy siitä, että progressiivinen verotus kohdistuu ankarampana niihin verovelvollisiin, joiden vuositulot ovat suuruudeltaan epätasaisia. Tuloverolain (1535/1992) 128-129 §:ien säännöstö tuo kuitenkin helpotuksen vain silloin, kun suurehko tuloerä, joka asiallisesti kohdistuu useampaan vuoteen, on realisoitunut veronalaiseksi tuloksi yhtenä ainoana vuotena. Säännöstöstä ei ole apua sellaisissa tilanteissa, joissa verovelvollisen vuositulojen vaihtelut johtuvat muista syistä.

Tulontasaussäännöstöä voidaan soveltaa luonnolliseen henkilöön ja kuolinpesään seuraavin edellytyksin: 1) verovelvollinen on verovuonna saanut vähintään 2 500 euron suuruisen ansiotuloerän, 2) tämä tuloerä on kertynyt etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta, 3) tuloerä on vähintään neljäsosa verovelvollisen verovuonna saaman puhtaan ansiotulon yhteismäärästä ja 4) verovelvollinen vaatii ennen verotuksen päättymistä tulontasauksen toimittamista tämän tuloerän osalta.

Säännöstöä sovelletaan käytännössä muun muassa kahdelta tai useammalta vuodelta kertyneisiin palkkoihin, eläkkeisiin ja tekijänoikeuspalkkioihin sekä liikettä luovutettaessa saatuun tuloon.

Tulontasausta varten edellä tarkoitettu kertatulo jaetaan niiden vuosien lukumäärällä, joilta tulon katsotaan kertyneen, kuitenkin enintään viidellä. Näin saadusta kertatulon osasta menevä vero lasketaan siten, että tämä osa lisätään verovuoden muuhun ansiotuloon ja näiden yhteismäärästä lasketusta verosta vähennetään verovuoden muusta ansiotulosta menevä vero. Koko kertatulosta menevä vero saadaan tämän jälkeen kertomalla osavero kertymisvuosien lukumäärällä. Kertatulosta menevä vero on kuitenkin vähintään 15 prosenttia kertatulosta. Tämä vero pannaan maksettavaksi verovuoden verona.
Additional Information
Kirjoittaja: Juhani Henttula

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 1.8.2021: Oikeustiede:tulontasaus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:tulontasaus.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →