Oikeustiede:takavarikko

From Tieteen termipankki

takavarikko

takavarikko
Definition pakkokeino, jolla esine otetaan esitutkintaviranomaisen haltuun tai erotetaan muuten haltijan määräysvallasta
Explanation

Tietyissä tapauksissa asiakirjan takavarikoimisen sijasta voidaan jäljentää asiakirja todisteena käytettäväksi. Esine, omaisuus tai asiakirja voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että 1) sitä voidaan käyttää todisteena rikosasiassa, 2) se on rikoksella joltakulta viety tai 3) se tuomitaan menetetyksi.

Takavarikkosäännöksiä sovelletaan myös datan muodossa olevaan asiakirjaan. Myös aine voi olla takavarikon kohteena. Esineestä voidaan irrottaa osa takavarikoitavaksi todisteena käyttämistä varten, jos tutkintatoimenpidettä ei voida muuten suorittaa ilman suuria vaikeuksia.

Laissa on takavarikoimiskieltoja, jotka voivat liittyä ensinnäkin rikoksesta epäillyn ja hänen läheistensä välisiin viesteihin. Näistä kielloista on säädetty PKL 7 luvun 3 §.ssä. Rikoksesta epäillyn tai häneen OK 17 luvun 20 §:ssä tarkoitetussa suhteessa olevan henkilön hallusta ei saa takavarikoida tai jäljentää todisteena käytettäväksi asiakirjaa, joka sisältää epäillyn ja sanotun henkilön taikka mainitussa suhteessa epäiltyyn olevien henkilöiden välisen viestin. Kielto koskee myös tapauksia, jossa molemmat läheissuhteessa olevat henkilöt ovat rikoksesta epäiltyjä. Takavarikoimis- tai jäljentämiskielto ei koske törkeimpiä rikoksia. Toiseksi kiellot voivat liittyä todistamiskieltoihin tai oikeuteen olla todistamatta läheistä koskevassa asiassa.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti Tolvanen

Sources

HelminenK&al2012, Tolvanen&Kukkonen2011

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.2.2023: Oikeustiede:takavarikko. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:takavarikko.)

SLYpalkki.jpg