Oikeustiede:suuronnettomuuden tutkinta

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

suuronnettomuuden tutkinta

suuronnettomuuden tutkinta
Definition eräiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkintaa, joka on osoitettu poliisista erillisten lautakuntatyyppisten toimielinten tehtäväksi
Explanation

Näiden tutkintojen tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen ja erityisesti uusien onnettomuuksien ehkäiseminen. Tarkoituksena ei siten ole rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän toteuttamiseen liittyvien vastuukysymysten selvittely tai aineiston hankkiminen sitä varten.

Turvallisuustutkinnasta on säädetty turvallisuustutkintalaissa (525/2011). Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen. Turvallisuustutkintaa ei tehdä oikeudellisen vastuun kohdentamiseksi (turvallistutkintalaki 1 §). Turvallisuustutkintaa varten oikeusministeriön yhteydessä on Onnettomuustutkintakeskus. Keskus suorittaa tehtävänsä itsenäisesti ja riippumattomasti (turvallisuustutkintalain 8 §). Turvallisuustutkintalain 5 §:n mukaan turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta.

Tutkinnassa selvitetään erityisesti, onko turvallisuus otettu riittävästi huomioon onnettomuuteen johtaneessa toiminnassa sekä onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, rakentamisessa ja käytössä. Lisäksi selvitetään, onko johtamis-, valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettävä mahdolliset puutteet turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.
Additional Information
Kirjoittaja: Matti TolvanenReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:suuronnettomuuden tutkinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suuronnettomuuden tutkinta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →SLYpalkki.jpg