Oikeustiede:suullinen esitys

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

suullinen esitys

suullinen esitys
Definition tekijänoikeudella suojattu teostyyppi, joka sisältää esimerkiksi luennot, puheet, urheilutapahtumien selostukset sekä haastattelut
Explanation Tekijänoikeuslain 1 § 1 momentin esimerkkiluettelo tekijänoikeudella suojattavista teostyypeistä sisältää suulliset esitykset. Suullisilla esityksillä viitataan esimerkiksi luentoihin, puheisiin, esitelmiin, saarnoihin sekä urheilusuoritusten selostuksiin. Jotta suulliset esitykset saavat tekijänoikeussuojaa, niiden tulee ylittää teoskynnys eli olla itsenäisiä ja omaperäisiä. Teoskynnyksen katsotaan yleensä ylittyvän, jos voidaan olettaa, ettei kukaan muu vastaavaan työhön ryhtyessään olisi päätynyt samanlaiseen lopputulokseen. Suullisen esityksen ei tarvitse olla paperille kirjoitettu tai muuten luotu fyysinen teoskappale, vaan tekijänoikeuskomitean mietinnön KM 1953:5 mukaan kirjallinen teos voi ilmetä ainoastaan suullisena esityksenä. Ratkaisevaa on, että teos ilmaistaan kielen avulla. Tekijänoikeudellisen suojan kannalta ei ole merkitystä, ovatko esitykset ennakolta valmistettuja vai improvisoituja.

Suullisten esitysten teoskynnystä on käsitelty korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 1988:52. Äänestysratkaisussa todettiin, että urheiluselostus, joka ei perustunut ennalta tunnettuihin tosiseikkoihin vaan nopeasti vaihtuviin pelitilanteisiin sekä sisälsi selostajan omaan pelitietoon perustuvia arvioita pelaajista ja joka oli annettu välittömästi pelipaikalta, oli niin omaperäinen ja itsenäinen, että se ylitti teoskynnyksen.

Myös tekijänoikeusneuvosto on käsitellyt suullisen esitysten teoskynnystä lausunnoissaan. Televisiohaastattelua koskevassa lausunnossa TN 1995:3 suullisen esityksen teoskynnys katsottiin korkeammaksi kuin kirjallisen teoksen. Lausunnossa todettiin, että teoskynnyksen ylittyminen suullisissa esityksissä edellyttää haastattelujen kohdalla sitä, että haastateltavien vastausten muodon ja ilmaisun tulee olla riittävän omaperäisiä.

Lausunnossa TN 2008:14 tekijänoikeusneuvosto käsitteli haastattelijoiden työpanoksia. Tapauksessa tutkijat olivat haastatelleet henkilöitä eri kielillä tieteellistä tutkimusta varten ja ohjanneet haastatteluja ammattimaisesti eteenpäin voidakseen hyödyntää niitä teoreettisessa viitekehityksessä. Haastattelujen ei kuitenkaan katsottu ylittävän teoskynnystä. Tekijänoikeusneuvoston mukaan haastattelun käyttötarkoitus tai haastattelijan aktiivisuus ei vaikuta arviointiin, vaan teoskynnyksen ylittymisen edellytyksenä on ilmaisun kokonaisuuden omaperäisyys.

Suullisen esityksen yhteydessä voi tulla kyseeseen myös tekijänoikeuslain 45 §:n mukainen esittävän taiteilijan lähioikeussuoja.
Additional Information
Kirjoittaja: Heidi Keskinen

Sources

KKO1998:52, TN1995:3, TN2008:14, Harenko&al2016, HaarmannP-L2014, Tekijänoikeuskomitea1953:5

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 14.8.2020: Oikeustiede:suullinen esitys. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:suullinen esitys.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →