Oikeustiede:rikosoikeudellinen immuniteetti

  Tieteen termipankista

  rikosoikeudellinen immuniteetti

  rikosoikeudellinen immuniteetti
  Määritelmä tilanne, jossa henkilöä ei voida hänen asemansa vuoksi asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen rikoksentekovaltiossa
  Selite Rikosoikeudellinen immuniteetti on jaoteltavissa diplomaattiseen ja valtionsisäiseen immuniteettiin. Diplomaattisella immuniteetilla viitataan kansainvälisoikeudelliseen sääntelyyn, jossa vieraan valtion tai kansainvälisen järjestön virallista tehtävää suorittavat henkilöt ovat rikoksen tekopaikkavaltion lainkäytön ulkopuolella. Valtionsisäisestä immuniteetista puhuttaessa viitataan tapauksiin, joissa valtiosääntöön sisältyvien normien perusteella eräät henkilöt kuten tasavallan presidentti, valtioneuvoston jäsen, oikeuskansleri sekä kansanedustaja voidaan asettaa rikosoikeudelliseen vastuuseen tekemistään rangaistavista teoista vain tiettyä erityismenettelyä noudattaen.
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Karri Tolttila


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 14.4.2024: Oikeustiede:rikosoikeudellinen immuniteetti. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:rikosoikeudellinen immuniteetti.)