Oikeustiede:positiivinen erityiskohtelu

From Tieteen termipankki
Jump to: navigation, search

positiivinen erityiskohtelu

positiivinen erityiskohtelu
Definition erilainen kohtelu, jonka tarkoituksena on tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistäminen taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen tai poistaminen
Explanation Syrjinnän kielto ei estä tarpeellista positiivista erityiskohtelua tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamiseksi. Kysymys on yleensä tietyn ryhmän, kuten lasten, vammaisten, ikääntyneiden tai maahanmuuttajien aseman ja olosuhteiden parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.

Erityiskohtelu on sallittua vain, jos sillä tavoitellaan tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämistä tai syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemistä tai poistamista kokonaan. Positiivisen erityiskohtelun on oltava myös oikeasuhtaista sen tavoitteisiin nähden, ts. toimenpiteiden ja järjestelyiden on oltava järkevässä suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Tämä arvioidaan aina yksittäistapauksittain.

Positiivisesta erityiskohtelusta säädetään yhdenvertaisuuslain 3 luvun 9 §:ssä. Säännös perustuu syrjintädirektiivin 5 artiklaan ja työsyrjintädirektiivin 7 artiklaan.
Additional Information
Kirjoittaja: Jaana PaanetojaReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 7.6.2020: Oikeustiede:positiivinen erityiskohtelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:positiivinen erityiskohtelu.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →