Oikeustiede:näyttöenemmyysperiaate

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

näyttöenemmyysperiaate

näyttöenemmyysperiaate
Definition teoria, jonka mukaan tuomioistuimen pitää dispositiivisessa riita-asiassa perustaa tuomionsa sellaiseen seikkaan, joka asiassa esitetyn näytön perusteella vaikuttaa vastakohtaansa todennäköisemmältä
Explanation

Näyttöenemmyysperiaate on alkujaan kehitetty pohjoismaisessa todistusoikeustutkimuksessa. Näyttöenemmyysperiaatteen, josta toisinaan puhutaan myös ylipainoperiaatteena, on sen klassisessa muodossa tulkittu tarkoittavan todistustaakasta luopumista, kun sen mukaan pienin mahdollinen näyttöenemmyys riittää seikan ottamiseen tuomion perusteeksi. Näyttöenemmyysperiaatteeseen on erityisesti tämän vuoksi suhtauduttu vanhemmassa kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa varsin kielteisesti.

Uudemmassa oikeuskirjallisuudessa näyttöenemmyyden vaatimusta ei ole asetettu vastakkain, vaan niitä on katsottu voitavan soveltaa rinnakkain. Tällaisen ajattelutavan mukaisesti todistustaakka määrittää, kumman asianosaisen on esitettävä jostakin oikeustosiseikasta näyttöä, ja normaalinäyttökynnyksenä sovellettava näyttöenemmyyden vaatimus lähtökohtaisesti riittää seikan katsomiseen näytetyksi. Näyttöenemmyyden vaatimusta ei uudemmassa oikeuskirjallisuudessa ole pidetty ainoana näyttökynnyksenä, vaan sen rinnalla on katsottu voitavan soveltaa myös erityislainsäädäntöön sisältyviä näyttökynnyssäännöksiä. Lisäksi myös kokemusperäisen todennäköisyyden, asianosaisten todistelumahdollisuuksien ja aineellisen lainsäädännön tavoitteiden on katsottu voivan vaikuttaa näyttökynnyksen korkeuteen ratkaistavana olevassa yksittäistapauksessa.

Riita-asiassa näyttökynnyksenä sovelletaan lähtökohtaisesti ns. uskottavan näytön vaatimusta (OK 17:2.2), jonka on oikeuskirjallisuudessa katsottu vastaavan jonkinlaista järkevää näyttö-enemmyyttä (HE 46/2014 vp s. 46). Kysymys lienee tällöin sellaisesta näyttöenemmyydestä, joka saa järkevästi perusteltavalla tavalla tukea jutussa esitetystä todistusaineistosta; vähäisin mahdollinen näyttöenemmyys (”todennäköiset syyt”) ei riitä ylittämään näyttökynnystä.
Additional Information
Kirjoittaja: Timo Saranpää

Related Concepts

Sources

HalilaJ1955, LappalainenJ2001, SaranpääT2010, Pölönen&Tapanila2015

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 27.9.2021: Oikeustiede:näyttöenemmyysperiaate. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:näyttöenemmyysperiaate.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →