Oikeustiede:luvanmyöntämiseste vesioikeudessa

From Tieteen termipankki

luvanmyöntämiseste vesioikeudessa

luvanmyöntämiseste vesioikeudessa
Definition Luvanmyöntämisesteet voidaan vesioikeudessa jakaa ehdollisiin ja ehdottomiin. Ehdollisilla luvanmyöntämisesteillä tarkoitetaan vesilain (587/2011) ja muun lainsäädännön asettamia edellytyksiä vesilain mukaisen luvan saamiseksi. Jos näitä edellytyksiä ei täytetä, muodostavat ne esteen vesilain mukaisen luvan saamiselle. Yleisemmin luvanmyöntämisesteellä viitataan kuitenkin ehdottomaan luvanmyöntämisesteeseen, joka on eräs vesilain mukaisen luvan myöntämisen edellytyksistä. Vesilain 3 luvun 4.2 §:n mukaisesti vesitaloushankkeelle ei voida myöntää vesilain mukaista lupaa, jos vesitaloushanke vaarantaa yleistä terveydentilaa tai turvallisuutta, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa taikka suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.
Explanation Ehdottoman luvanmyöntämisesteen keskeisimpänä tarkoituksena voidaan pitää laaja-alaisten, voimakkaiden ja pitkäkestoisten ympäristövaikutusten ennalta ehkäisyä. Ehdottoman luvanmyöntämisesteen nojalla lupaviranomainen ei saa myöntää hakijalle vesilain mukaista lupaa vaikka muut vesilain mukaiset edellytykset hankkeen toteuttamiselle täyttyisivät. Vesilain 3 luvun 4.2 §:n tarkoittamien intressien suojaamisesta ei ole mahdollista myöntää poikkeusta. Tältä osin on kuitenkin kiinnitettävä huomio siihen, että säännöksen soveltamisen kriteerit ovat korkealla: hankkeelta vaaditaan erityisen huomattavia vahingollisia haittavaikutuksia suojattuihin etuihin, että ehdoton luvanmyöntämiseste tulisi sovellettavaksi. Ehdoton luvanmyöntämiseste on tiettävästi toiminut vesilain mukaisen luvan epäämisperusteena ainoastaan niin sanotussa Vuotoksen tapauksessa (KHO 2002:86).
Additional Information
Kirjoittaja: Niko Soininen

Sources

HolloE2006, KuusiniemiK1995, PietiläJ1973, VihervuoriP2013

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:luvanmyöntämiseste vesioikeudessa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:luvanmyöntämiseste vesioikeudessa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →