Oikeustiede:kuntien yhteistoiminta

From Tieteen termipankki

kuntien yhteistoiminta | kuntien yhteistyö

kuntien yhteistoiminta
kuntien yhteistyö
Definition Kunnat voivat hoitaa tehtäviään yhdessä joko perustamalla sitä varten erillisen julkisyhteisön, kuntayhtymän, tai siten, että yksi kunta hoitaa tehtävän muiden kuntien puolesta. Yhteistoiminta voi perustua myös yksityisoikeudelliseen sopimukseen.
Explanation

Kunnan tehtävien moninaisuus edellyttää, että kunnat voivat tiettyjä kunnallisia palveluja järjestäessään toimia joustavasti yhteistyössä. Suomessa erityisesti ylemmän itsehallinnon puuttuminen ja suhteellisen pieni kuntakoko korostavat kuntien yhteistyötä. Kuntien yhteistyötä harjoitetaan valtakunnallisena, alueellisena ja paikallisena. Yhteistyöorganisaationa voi olla kuntayhtymä tai yksityisoikeudellinen yhteisö. Samoin kunnat voivat olla yhteistyössä yksityisoikeudellisen sopimuksen nojalla.

Kuntien yhteistyö on kuulunut kunnallishallinnon järjestelmään sen perustamisesta lukien. Varsinaisesti yhteistoimintaa vilkastui kuitenkin vasta 1920-luvun lopulla. Yhteistyön edellytykset paranivat merkittävästi vuonna 1932, kun tehtiin mahdolliseksi kunnista erillisen oikeushenkilön, kuntainliiton, perustaminen. Kuntainliittojärjestelmä laajentui nopeasti 1950-luvulla, jolloin luotiin lakisääteisten laaja-alueisten kuntainliittojen järjestelmä erikoissairaanhoitoon, ammattikoulutukseen ja seutukaavoitukseen. Vuoden 1993 alusta kuntainliitot muuttuivat kuntayhtymiksi.

Kuntayhtymän perustamisesta tehdään kuntayhtymän perussopimus, jossa määritellään myös päätöksenteon ja toiminnan järjestämisestä. Kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymävaltuusto, jonka jäsenet kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat. Yhtymäkokous on puolestaan kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, johon kunnat valitsevat edustajansa ja jonka toiminta on tarkoitettu järjestettäväksi osakeyhtiön yhtiökokouksen tapaan.

Kuntien yhteistoiminnasta voi huolehtia myös kuntien yhteinen toimielin. Se on kunnan toimielin, joka huolehtii yhden tai useamman muun kunnan puolesta kunnan tehtävien hoitamisesta ja johon nämä muut kunnat voivat valita osan jäsenistä.
Additional Information
Kirjoittaja: Kari Prättälä

Related ConceptsReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kuntien yhteistoiminta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kuntien yhteistoiminta.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →