Oikeustiede:kunnat euroopan unionissa

From Tieteen termipankki

kunnat Euroopan unionissa

kunnat Euroopan unionissa
Definition jäsenvaltiolla on institutionaalinen autonomia, joten se voi määritellä alue- ja kuntahallinnon järjestämisen tavan, mutta toisaalta kunnat ovat EU-lainsäädäntöä toimeenpannessaan osa jäsenvaltiota samalla tavoin kuin valtion viranomaiset
Explanation

Euroopan unionilla ei ole itsellään hajautettua hallintoa, joka huolehtisi EU-oikeuden toimeenpanosta jäsenvaltioissa. Tämä on jäsenvaltioiden tehtävänä. Euroopan unioni ei määrittele, millä tavoin jäsenvaltio järjestää hallintonsa. Jäsenvaltio on lojaliteettivelvoitteen mukaisesti velvollinen huolehtimaan siitä, että myös kunnat suoriutuvat EU-oikeiden tehokkaasta täytäntöönpanosta. Valtio vastaa unionille kuntien toiminnasta samalla tavalla kuin omastaan. Kunnat puolestaan ovat julkisina viranomaisina velvollisia noudattamaan jäsenvaltiota sitovaa vilpittömän yhteistyön periaatetta.

Kuntien ja alueiden asema on Lissabonin sopimuksessa otettu huomioon huomattavasti laajemmin kuin sitä edeltävissä perussopimuksissa. Sopimuksen mukaan unioni kunnioittaa jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä myös alueellisen ja paikallisen itsehallinnon osalta.

Toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni toimii niillä aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla taikka alueellisella tai paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita.
Additional Information
Kirjoittaja: Kari PrättäläReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kunnat euroopan unionissa. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kunnat euroopan unionissa.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →