Oikeustiede:kohdesuojelu

  From Tieteen termipankki

  kohdesuojelu

  kohdesuojelu
  Definition yksilöivä ja paikkaan sidottu menettely, jota käytetään eri lakien mukaisessa suojelun toteuttamisessa
  Explanation suojelu koskee muinaismuistolain nojalla kiinteitä muinaisjäännöksiä, kirkkolaissa ja laissa ortodoksisesta kirkosta ennen vuotta 1917 rakennettuja kirkkoja pihapiireineen sekä laissa rakennusperinnön suojelemisesta annetuilla kriteereillä arvioituja kohteita, joista on tehty suojelupäätös. Muinaismuistolain suojelu kohdistuu löydettyjen kohteiden lisäksi myös vielä löytymättömiin kohteisiin. Kohde voi olla esimerkiksi yksittäinen rakennus tai laajempi alue, jolla sijaitsee useampia rakennuksia. Kohdesuojelua voidaan toteuttaa myös maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999).
  Additional Information
  Kirjoittaja: Susanna Wähä

  Related Concepts


  References

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 1.10.2023: Oikeustiede:kohdesuojelu. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kohdesuojelu.)