Oikeustiede:kiinteistövero

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

kiinteistövero

kiinteistövero
Definition vero, jonka kiinteistön omistaja tai omistajan veroinen haltija vuosittain suorittaa kiinteistön arvon perusteella kiinteistön sijaintikunnalle
Explanation

Kiinteistön arvon perusteella suoritetaan vuosittain kiinteistöveroa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöverosta vastaava viranomainen on Verohallinto.

Kiinteistönä pidetään kiinteistöverotuksessa muun muassa tonttia, tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitettuun kiinteistörekisteriin. Kiinteistönä pidetään lisäksi eräitä muita omaisuuseriä, kuten muulle kuin maanomistajalle kuuluvaa rakennusta ja rakennelmaa. Kiinteistöverolain kiinteistön käsite poikkeaa siten siviilioikeudellisesta kiinteistön määritelmästä.

Kiinteistövero määrätään kiinteistön omistajalle tai omistajan veroiselle haltijalle. Kiinteistön omistajalla tarkoitetaan henkilöä, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden alkaessa. Omistajan veroisella haltijalla puolestaan tarkoitetaan muun muassa henkilöä, jolla on kalenterivuoden alkaessa pysyvä hallintaoikeus kiinteistöön.

Kiinteistövero määrätään kiinteistöveroprosentin mukaisena osuutena kiinteistön arvosta. Veroprosentti vaihtelee kiinteistön ja sillä olevien rakennusten ja rakennelmien käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi vakituisille asunnolle on oma veroprosenttinsa. Kunnanvaltuusto määrää veroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen. Kiinteistön arvona pidetään varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 5 luvun ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten mukaisesti laskettavaa arvoa kiinteistöveron määräämisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta.

Käytetyt lähteet: kiinteistöverolaki 654/1992
Additional Information
Kirjoittaja: Janne MyllymäkiReferences

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 26.10.2021: Oikeustiede:kiinteistövero. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kiinteistövero.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →