Oikeustiede:kielilainsäädäntö Ahvenanmaalla

From Tieteen termipankki

kielilainsäädäntö Ahvenanmaalla

kielilainsäädäntö Ahvenanmaalla
Definition Ahvenanmaa on virallisesti ruotsinkielinen itsehallintoalue
Explanation

Kansainliitto päätti vuonna 1921 tunnustaa Suomen täysivaltaisuuden Ahvenanmaahan, mutta edellytti, että itsehallintolakiin sisällytettäisiin takuut ahvenanmaalaisten kansallisuussuojasta. Takuut muotoiltiin Suomen ja Ruotsin välisessä niin sanotussa Ahvenanmaan sopimuksessa. Sen mukaan Suomi selitti tahtovansa turvata ja taata Ahvenanmaan väestölle ruotsin kielen, kulttuurin ja paikallisten tottumusten säilyttämisen.

Ahvenanmaan maakuntaa koskevat kielisäännökset sisältyvät Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Kielilakia ei näin ollen sovelleta Ahvenanmaalla.

Ahvenanmaa on itsehallintolain mukaan yksikielisesti ruotsinkielinen. Tämä merkitsee poikkeusta perustuslaista, jonka mukaan Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Maakunnassa ei pelkästään maakunnan ja kuntien vaan myös valtion viranomaisten virkakieli on ruotsi. Julkisista varoista ylläpidettävien tai tuettavien koulujen opetuskieli on ruotsi. Myös Ahvenanmaan käräjäoikeuden ja hallinto-tuomioistuimen virkakieli on ruotsi. Suomen kansalaisella on omassa asiassaan oikeus käyttää suomen kieltä näissä tuomioistuimissa ja muussa Ahvenanmaalla toimivassa valtion viranomaisessa. Kielellisistä oikeuksista tuomioistuimissa säädetään tarkemmin oikeudenkäymiskaaressa, jota sovelletaan myös Ahvenanmaalla.
Additional Information
Kirjoittaja: Sten Palmgren

Sources

HannikainenL1993, HE73/1990vp, KM2001:3, s. 103-104 ja 173-174

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 3.12.2022: Oikeustiede:kielilainsäädäntö Ahvenanmaalla. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kielilainsäädäntö Ahvenanmaalla.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →