Oikeustiede:kauppahinta

  Tieteen termipankista

  kauppahinta

  kauppahinta
  Määritelmä irtaimen tai kiinteistön kaupassa tai vastaavissa sopimuksissa myytävästä omaisuuskohteesta maksettava rahavastike
  Selite Irtaimen omaisuuden ja kiinteistön kaupassa on ostajan pääasiallinen vastine yleensä kauppahinnan maksaminen. Lupaus maksaa enemmän kuin mitä kauppakirjasta näkyy (ns. mustaa kauppahintaa) on yleensä pätemätön, mutta mikäli se on täytetty, ei maksaja voi saada suoritustaan palautetuksi. Suomen oikeudelle on ominaista, että irtaimen omaisuuden kauppa on sopimuksena pätevä, vaikka kauppahinnan määrää ei ole sovittu. Kauppalain (355/1987) 45 §:n mukaan on ostajan silloin maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran laatu ja ominaisuudet, kaupantekohetken käypä hinta sekä muut olosuhteet. Kauppahintaa voidaan alentaa kaupan kohteen virheellisyyden perusteella. Hinnanalennus onkin virhetilanteessa ostajan ensisijainen suojakeino. Erityisesti kuluttajakaupassa voidaan hintaa alentaa myös jälkeenpäin, jos se on kohtuuton kulutushyödykkeen laatuun ja yleiseen hintatasoon nähden (KSL 4:1).
  Lisätiedot
  Kirjoittajat: Eero Routamo ja Mika Hemmo

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 2.12.2023: Oikeustiede:kauppahinta. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kauppahinta.)