Oikeustiede:hypoteesimetodi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search

hypoteesimetodi

hypoteesimetodi
Definition rikosprosessuaalinen näytön arvioinnin teoria, joka rakentuu syytteen teonkuvaukselle vaihtoehtoisten hypoteesien poissuljennan varaan
Explanation

Hypoteesimetodin mukainen näytön arviointi tapahtuu kaksivaiheisesti.

Selvittämiskynnystä koskevassa arvioinnissa pohditaan sitä, onko syyttäjä esittänyt näyttöä jokaisesta rikostunnusmerkistötekijästä ja muista seikoista, joista hänellä on todistustaakka. Selvittämiskynnyksen määräytymiseen vaikuttavat muun muassa syytteessä tarkoitetun rikoksen vakavuusaste, asian käsittelymuoto sekä se, tunnustaako vai kiistääkö vastaaja teon. Mikäli selvittämiskynnys ei ylity, syyte hylätään jo sillä perusteella.

Mikäli selvittämiskynnys ylittyy, siirrytään arvioimaan tuomitsemiskynnyksen ylittymistä eli sitä, voidaanko syytteen teonkuvaukselle vaihtoehtoiset, vastaajan eduksi vaikuttavat hypoteesit sulkea pois sellaisella varmuudella, että vastaajan syyllisyydestä ei jää varteenotettavaa tai järkevää epäilyä. Syytteen hylkäämiseen johtavan varteenotettavan epäilyn muodostavalta hypoteesilta edellytetään, että se perustuu jutussa esitettyyn näyttöön (konkreettisuus) sekä loogiseen päättelyyn ja yleisesti hyväksyttyihin kokemussääntöihin (rationaalisuus). Lisäksi edellytetään, että hypoteesia koskeva johtopäätös voidaan tehdä jutussa edellytettävän selvittämisvaatimuksen täyttävän oikeudenkäyntiaineiston perusteella (relatiivisuus).
Additional Information
Kirjoittaja: Timo Saranpää

Sources

DiesenC1993, DiesenC1994, NordhR2013, s. 65-68

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 28.9.2021: Oikeustiede:hypoteesimetodi. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:hypoteesimetodi.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →