Oikeustiede:alivakuutus

  Tieteen termipankista

  alivakuutus

  alivakuutus
  Määritelmä tilanne, jossa omaisuus tai muu etuus on vakuutettu merkittävästi sen oikeaa arvoa pienemmästä vakuutusmäärästä
  Selite

  Vakuutussopimuksissa on tavanomaista, että vakuutuksenantajan velvollisuus korvata vakuutetulle etuudelle aiheutunut vahinko on rajoitettu sovittuun vakuutusmäärään. Jos vakuutetun kohteen tai muun etuuden todellinen arvo on kuitenkin vakuutusmäärää suurempi, kysymyksessä on alivakuutustilanne.

  Alivakuuttaminen on sallittua, mutta se johtaa tyypillisesti siihen, että vakuutuksenantaja on vakuutussopimuksen ehtojen mukaan velvollinen korvaamaan aiheutuneesta vahingosta vain vakuutusmäärän ja etuuden todellisen arvon suhdetta vastaavan osan. Jos vakuutusmäärä perustuu kuitenkin olennaisesti vakuutuksenantajan tai sen edustajan antamaan arvioon, korvaus on suoritettava vahingon määräisenä, kuitenkin enintään vakuutusmäärän mukaisena (vakuutussopimuslain 58 §).
  Lisätiedot
  Kirjoittaja: Mika Hemmo

  Lähikäsitteet


  Alaviitteet

  Lähdeviittaus tähän sivuun:
  Tieteen termipankki 27.2.2024: Oikeustiede:alivakuutus. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:alivakuutus.)