Oikeustiede:ahvenanmaa ja euroopan unioni

From Tieteen termipankki

Ahvenanmaa ja Euroopan unioni

Ahvenanmaa ja Euroopan unioni
Definition Ahvenanmaa kuuluu tietyin poikkeuksin Euroopan unioniin
Explanation

Ahvenanmaalla järjestettiin erillinen kansanäänestys maakunnan liittymisestä Euroopan unioniin. Lisäksi maakuntapäivät antoi suostumuksensa Suomen liittymissopimuksen voimaan tulemiselle maakunnassa siltä osin, kuin sopimus merkitsi Ahvenanmaan lainsäädäntövallan siirtämistä EU:n toimielimille. Suomen liittymissopimuksen 2. pöytäkirjan mukaan Euroopan unioni tunnustaa Ahvenanmaan kansainvälisen oikeuden erityisaseman. Pöytäkirjan mukaan EU:n perustamissopimuksen määräykset eivät estä soveltamasta rajoituksia, jotka koskevat Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta vailla olevien henkilöiden ja yhteisöjen oikeutta hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa elinkeinoa maakunnassa. Pöytäkirjan mukaan Ahvenanmaa kuuluu tulliliittoon, mutta jää välillisen verotuksen lainsäädännön yhdenmukaistamista koskevien EU:n säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Poikkeus mahdollistaa verovapaan myynnin laiva- ja lentoliikenteessä ja sen tarkoituksena oli elinkelpoisen paikallisen talouden ylläpitäminen Ahvenanmaalla. Ahvenanmaa kuuluu euroalueeseen.

EU-jäsenyys merkitsee, että unionin lainsäädännön täytäntöönpano maakunnassa kuuluu maakunnan viranomaisille siltä osin kuin lainsäädäntövalta itsehallintolain mukaan kuuluu maakunnalle. Näin ollen maakunta vastaa myös mahdollisista unionin oikeuden täytäntöönpanon virheistä tai puutteista. Ahvenanmaan maakuntalakien säätämisvaiheessa tasavallan presidentti voi käyttää veto-oikeuttaan sillä perusteella, että maakuntalaki on ristiriidassa EU-oikeuden kanssa.

Itsehallintolakia täydennettiin EU-jäsenyyden hyväksymisen yhteydessä säännöksillä Ahvenanmaan osallistumisesta EU-asioiden kansalliseen valmisteluun ja täytäntöönpanoon sekä maakunnan kansallisesta vastuusta. Yhdeksi Suomen edustajista Euroopan alueiden komiteassa on ehdotettava maakunnan hallituksen nimeämää ehdokasta. Maakunnalla ei ole omaa paikkaa Euroopan parlamentissa. Maakunnan asukkaat osallistuvat Suomen europarlamenttivaaleihin samalla tavalla kuin muut Suomen kansalaiset.

Käytetyt lähteet: https://etene.fi/documents/10616/622934/J0603_EUn+toimivalta+ja+Ahvenanmaa.pdf., https://www.lagtinget.ax/sjalvstyrelsen/aland-och-eu,

ULKOMINISTERIÖ: Ahvenanmaa EU:ssa https://julkaisut.um.fi/media/attachments/0df59/ET-100004-FI.pdf.
Additional Information
Kirjoittaja: Sten Palmgren

Sources

JääskinenN2003, OM1999

References

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 9.12.2022: Oikeustiede:ahvenanmaa ja euroopan unioni. (Tarkka osoite: https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ahvenanmaa ja euroopan unioni.)


Siirry tarkastelemaan sivun muokkaushistoriaa →