transition

From Tieteen termipankki
muutos (Tekstuaalitieteet)

Prosessi, jossa jokin olio (esine, asiantila, ajatus jne.) tulee toiseksi, tai tämän prosessin lopputulos. Muutos-termi ei ota kantaa muutoksen agenttiin, toisin sanoen muutos-termiä voidaan käyttää niin muuttamisen (joku muuttaa) kuin muuttumisen (ei näkyvää muuttajaa) merkityksessä, ja se voidaan käsittää myös muuttamisen ja muuttumisen yläkäsitteeksi. Eri tieteissä käydään usein keskustelua muutoksen asteesta eli siitä, milloin muutos on niin merkittävä (laadullisesti tai määrällisesti), että lopputulos poikkeaa luokituksen kannalta alkutilasta; toisin sanoen: milloin voidaan sanoa muutoksen tapahtuneen.

siirtymä (Kestävyystiede)

Jonkin yhteiskunnan osa-alueen (esim. liikenne) toimintatavan perusteellinen muuttuminen

siirtymä (Kieliteknologia)

ohje, jonka mukaisesti automaatin tila muuttuu syöttömerkin johdosta

siirtymä (Kielitiede)
siirtymävaihe (Kielitiede)

kahden äänteen välinen vaihe

transitio (Biologia)
transition (Language Technology)

ohje, jonka mukaisesti automaatin tila muuttuu syöttömerkin johdosta

Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Kieliopillinen koodaus (ranska)

Sanaluokka substantiivi
Suku feminiini
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 8.08.2022: Nimitys:transition. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:transition.)