sosiokonstruktivismi

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
sosiokonstruktivismi (Kasvatustieteet)

Sosiokonstruktivismi, sosiaalinen konstruktionismi, korostaa tiedon sosiaalista konstruointia, painottaen erityisesti oppimisen sosiaalisia, vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia prosesseja. Konstruktivismin eri suuntauksissa yhdistyvät näkemykset siitä, että tieto on aina yksilön tai yhteisöjen itsensä rakentamaa. Tietyt sosiokonstruktivistisen suuntauksen edustajat sisällyttävät oppimisteorioihinsa myös yksilöllisen aspektin.

Kieliopillinen koodaus (suomi)

Sanaluokka substantiivi
Sanamuoto yhdyssana
Perussanatyyppi
Johdostyyppi -ismi
Yhdysosamuoto
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 17.05.2022: Nimitys:sosiokonstruktivismi. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:sosiokonstruktivismi.)