reformiert

    Tieteen termipankista

    Kieliopillinen koodaus (saksa)

    Sanaluokka adjektiivi
    Suku
    Alkuperä