phrase

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
fraasi (Kirjallisuudentutkimus)

korulause, kulunut ilmaus; jollekin kielelle ominainen sanontafraasos (Terminologiako bankos)laavengo knippos (Terminologiako bankos)lause (Kielitiede)

sanojen ja lausekkeiden muodostama kokonaisuus, jonka ytimenä on persoonamuotoinen finiittiverbi ja jonka osien välillä on erilaisia riippuvuus- ja määrityssuhteitalauseke (Kielitiede)

lauseen funktionaalinen rakenneosa, tiettyyn sananluokkaan kuuluvan sanan ympärille rakentunut syntaktinen konstruktiophrase (Language Technology)

Sanetta suurempi, mutta lausetta suppeampiyksikkö morfosyntaksissa.sentence (Language Technology)

Lähinnä kirjoitetussatekstissä kokonaisuus, joka voi koostua yhdestä tai useammastalauseesta. Virke päättyy tyypillisesti pisteeseen, huutomerkkiin taikysymysmerkkiin.
Kieliopillinen koodaus (englanti)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä


Kieliopillinen koodaus (ranska)

Sanaluokka
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 16.01.2021: Nimitys:phrase. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:phrase.)