parafrása

    From Tieteen termipankki

    Kieliopillinen koodaus (pohjoissaame)

    Sanaluokka substantiivi
    Suku
    Alkuperä