kategoria

  Tieteen termipankista

  Kieliopillinen koodaus (suomi)

  Sanaluokka substantiivi
  Sanamuoto yhdistämätön
  Perussanatyyppi
  Johdostyyppi
  Yhdysosamuoto
  Suku
  Alkuperä ranskan catégorie ('kategoria') < latinan categoria ('peruskäsite, syyte') < kreikan κατηγορία (katēgoría, 'peruskäsite, syyte') < johdos verbistä κᾰτηγορεῖν (katēgoreín, 'syyttää, väittää vastaan') < johdos sanasta κᾰτήγορος (katḗgoros, 'syyttäjä') < κᾰτᾰ- (kata-, 'vastaan') + ἀγορεύειν (agoreúein, 'puhua kansankokouksessa, julistaa' [< johdos sanasta ἀγορᾱ́ (agorā́, 'kokous, julkinen puhe, tori')])

  Kieliopillinen koodaus (Suomen romanikieli)

  Sanaluokka substantiivi
  Suku
  Alkuperä