identitet

From Tieteen termipankki
Jump to navigation Jump to search
identiteetti (Filosofia)
  1. kahdessa eri yhteydessä esiintyvien olioiden välinen suhde mikäli niiden kaikki ominaisuudet ovat samat
  2. jokaisen olion suhde itseensä
  3. laadullinen kuvaus siitä, mikä kyseinen olio on
  4. olion pysyminen samanlaisena ajankohdasta toiseen
identiteetti (Ihmistieteet)

1) yksilöiden tai yhteisöjen olemusta ja ominaislaatua (suhteessa muihin yksilöihin ja yhteisöihin) määrittävien erityispiirteiden ja ominaisuuksien kokonaisuus 2) yksilön tai yhteisön käsitys itsestään kulloisessakin sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä

Kieliopillinen koodaus (ruotsi)

Sanaluokka substantiivi
Suku
Alkuperä

Alaviite

Lähdeviittaus tähän sivuun:
Tieteen termipankki 22.10.2021: Nimitys:identitet. (Tarkka osoite: https://www.tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:identitet.)